Novas  Galerías  Ligazons

Persoal

Persoal docente

Na actualidade, o persoal docente está composto por:

– 1 Directora de Centro residencial.
– 1 Xefa de Residencias.
– 1 Directora do Departamento de Coordinación, Intervención e Mediación.
– 4 Directoras de Colexio.
– 9 Titoras/es.
– 1 Titora Especialista en Lingua de sinos.
– 18 Colaboradores/asBolseiros/as.

Outro persoal

– 1 Médico.
– 1 Auxiliar de Clínica.
– 1 Xefa de Negociado.
– 1 Auxiliar Administrativa.
– 4 Conserxes.
– Outro persoal (limpeza, mantemento, lavandería, cociña, etc ).

O persoal non docente, realiza as funcións que lle corresponden, atendendo sempre aos criterios de:

– Integración dentro da Comunidade Educativa e Residencial do centro.
– Condicións de traballo óptimas e disposición do material axeitado.
– Participación na vida do Centro a través das actividades e da representación no Consello de Residencias, Comisión de menús e outras atendendo as súas propostas.