Novas  Galerías  Ligazons

Servizos e instalacións

O Centro Residencial Docente consta dunha serie de edificacións (en concreto 8 pabellóns) intercomunicados a través de galerías cubertas de ahí a sua singularidade. Ao tratarse dun centro residencial as súas instalacións son moi extensas para cubrir as necesidades que se demandan.O recinto exterior do centro está rodeado dunha serie de zonas con xardín e dunha gran praza que da acceso ao centro.

No exterior do recinto atópanse instalacións deportivas, a disposición do alumnado para a práctica das distintas actividades, tales como pabellóns para a práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, etc; campos para a práctica do fútbol, béisbol, rugby, etc; así como a utilización de piscinas, en convenio coa Secretaría Xeral para o deporte.

En canto ao propio edificio residencial conta coas seguintes instalacións:

- Un comedor con capacidade para 500 plazas.
- Unha cociña.
- Unha lavandería xeral e outra para alumnos.
- Servicios e vestiarios femeninos e masculinos.
- Enfermería con despacho, sala de curas, sala de reunións e 8 plazas para enfermos.
- 4  baños públicos.
- Conserxería.
- Oficinas de administración.
- Despacho de Xefatura de Residencias.
- Despacho de Dirección.
- Despacho de atención a familias.
- 4 Salas de visitas
- Despacho docente de garda.
- 4 Despachos dirección de colexios.
- Despacho de Coordinación e Intervención.
- Sala de conferencias
- 1 Ximnasio.
- 4 salas de televisión.
- Biblioteca, sala de lecturas.
- 4 Salas de ámbitos (dedicadas a estudio e lecer dos alumnos).
- 2 aulas de informática con wiffi
- 2 aulas docentes de 40 plazas cada unha.
- 1 aula docente de 115 plazas.
- 3 Almacéns persoal mantemento.
- 1 Almacén xeral do centro.
- 2 Locales para mantemento do centro.
- Sala de caldeiras.
- 2 Casetas de transformadores.
- 1 Caseta devixilancia.
- 253 habitaciónsdobres e 14 sinxelas con capacidade para 520 prazas.