"DONAS DE SÍ". ALBÚM DE FOTOS

 Elaboramos un álbum de cromos, onde os nenos e as nenas coleccionan os cromos das mulleres máis relevantes da historia.