COMO CHEGAR

Para chegar ó CRA en Albarrellos debemos ir ata o Concello (ver Google Maps)