Profesional

PROFESORADO DO CENTRO

O Claustro de mestres e mestras do C.R.A DE MONTERREI, está conformado polos seguintes profesionais: 

  • 3 mestras titoras

- Mª Teresa Santamaría Hervella (titora da aula de Vilaza)

- Montserrat García García (titora da aula de Vences)

- Mª Ángela Quintana Rodríguez (titora da aula de Pazos)

  • 7 mestres especialistas

* 1 mestra de Apoio

- Montserrat Núñez Luis

* 1 mestra de Educación Musical.

- Lidia Gil Diz

*1 mestra de Educación Física

- Susana Varela González

* 1 mestra de Audición e Linguaxe

- Sandra Alonso Pérez

* 1 mestra de Lingua Extranxeira (Inglés)

- Mónica Sandoval Dos Ramos

* 1 mestre de Relixión

- José Villabril Álvarez