Reunións

REUNIÓNS DE CLAUSTRO

As reunións do claustro de mestres e mestras do C.R.A de MONTERREI, relízanse todos os martes na sede do C.R.A en Albarellos (rúa progreso nº112 baixo) en horario de 15:45 a 17:45.

Nestas reunións tratamos temas de:

* Funcionamento xeral do centro.

* Organización

* Coordinación entre aulas e ciclos

* Actividades extraescolares e complementarias.

* ...