Dependencias

ESPAZOS EDUCATIVOS

Temos 4 espazos educativos onde desenvolvemos a nosa labor docente. A sede que está en Albarellos é o lugar de reunión de Claustro e Consello escolar. As aulas están nas aldeas de Pazos, Vences e Vilaza.

Estas son as nosas dependencias:

A sede:

 

 

 

Aula de Pazos

 

 

 

 

 

 

 Aula de Vences

 

 

 

 

Aula de Vilaza