Skip to Content

Impresos, documentación...

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19

 

Presentamos:

O PLAN DE ADAPTACIÓN COVID.19,

O PLAN DE ACOLLIDA ÁS FAMILIAS,

O PLAN DE CONTINXENCIA e

A ENQUISA.

 

 

Esta  enquisa terá que facela diariamente toda a comunidade educativa, antes de asistir ao centro educativo.

 

 

Son documentos que serán revisados continuamente atendendo ás instruccións que están a ser publicadas no Portal Eduativo, e poderán sufrir modificacións, sempre atendendo as indicacións dos Protocolos indicados pola Consellería de Educacion e de Sanidade.

 

AbalarMóbil

Podedes descargar o abalarMóbil para poder comunicarnos.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020/2021

O vindeiro luns, 2 de marzo, comeza o prazo de solicitudes de admisión de alumnado, ata o luns 23 de marzo, ambos os dous inclusive.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

  • Impresos de solicitude ANEXO II (recoller na secretaría do centro, nas escolas ou descargar ANEXO II en galego e ANEXO II en castelán). IMPORTANTE: presentarase unha única solicitude na secretaría do centro que conste en primeiro lugar.; e asinado polo pai ou a nai, ou titores legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles. En ambos casos, será necesario presentar a resolución xudicial correspondente.

  • Copia do libro de familia, ou do DNI, ou calquera outro documento que acredite a data de nacemento.
  • Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e. achegarán a documentación pertinente.
  • Certificado de escolarización en casos de traslado de centro (Art.16).

No taboleiro de novas do noso centro, están expostas as prazas vacantes, así como a información relativa a todo o proceso de admisión do alumnado.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMANDO ADMITIDO

* Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional.

* Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva.

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: O alumnado admitido no Centro formalizará a súa inscrición na Secretaría do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019 - 2020

Do día 20 ata o día 30 de xuño abrirá o prazo de matrícula.

Os documentos que deben presentar na secretaría do centro (A Choeira - Almeiras) son:

+ Fotocopia da tarxeta sanitaria.

+ Certificado médico.

+ 4 fotos tamaño carné.

+ Fotocopia do libro de familia, no caso de non telo entregado antes.

+ Impreso de matrícula debidamente cumprimentado e asinado por pai e nai. Pódese recoller nas escolas ou descargalo na portada da web (pincha aquí).

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2019/2020

Alumnado que pasa para 1º nivel de Educación Primaria

          Coa finalidade  de reservar praza para o vindeiro curso 2019/20 no CEIP de TARRIO (Centro ao que estamos adscrito) deberá cumprimentar o ANEXO I de reserva que se adxunta (pincha encima do anexoI) e entregalo na vosa escola antes do Venres 15 de Febreiro.

            No caso de non querer matricular ao seu fillo/a no CEIP de TARRIO non deberá cumprimentar este anexo da reserva, e presentar a solicitude de admisión (do 1 ao 20 de marzo) no centro que desexe.

Distribuir contido


by Dr. Radut