(Para acceder á páxina, premer na imaxe)

 

Correos de contacto

CORREOS DE CONTACTO PROFESORES/AS INFANTIL E PRIMARIA

 

LISTA DE DIRECCIÓNS DE CORREO para contactar cos profesores/as de Infantil e Primaria.

 

INFANTIL: infantilcospeito@gmail.com

TITORA DE 1º: 1epcospeito@gmail.com

TITORA DE 2º: chus.segundo@gmail.com

TITORA DE 3º: conchiprofe3@gmail.com

TITORA DE 4º: cospeito.arts@gmail.com

CHUS PARA 4º: chusvei@gmail.com

TITORA DE 5º:quintusgradus@gmail.com

TITORA DE 6º: elsa.cospeito2020@gmail.com

EDUCACIÓN FÍSICA: rubenmodiaef@gmail.com

INGLÉS: englishcospeito@outlook.es

MÚSICA: musicacospeito@gmail.com

PLÁSTICA: cospeito.arts@gmail.com

RELIXIÓN: pardopradocarmen@gmail.com

ORIENTACIÓN, PT e AL: orientacion.cpivirxedomonte@hotmail.com

BIBLIOTECA:bibliocospeito@gmail.com