(Para acceder á páxina, premer na imaxe)

 

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo directivo

CONSELLO ESCOLAR. CURSO 2018/19

 

RELACIÓN MEMBROS CONSELLO ESCOLAR

CURSO ESCOLAR 2018/19

 

REPRESENTANTES

APELIDOS E NOME

PROFESORES

Fernández Vázquez, Cristina

Pardo Fernández, Monstserrat

Coedo Pérez, Melania

Pardo Prado, Carmen

Álvarez Díaz, Belén

López Valiña, Covadonga

ALUMNADO

Freitas Alves, Rui Jorge (1º ESO)

Fernández Gómez, Laura (4º ESO)

Peteira Mosteirín, Pablo (3º ESO)

CONCELLO

Miguélez Castro, Natividad

EQUIPO DIRECTIVO

García Corbelle, Rocío

Canto Buide, Samarita

Juaristi Linacero, Jesús

Otero Rodríguez, Esther

PAIS/NAIS

Piñeiro Díaz, Sonia

García Pérez, Nieves

Carreiras Ferreiro, Tamara

PAS

Fernández Díaz, Javier Manuel

 

 

 


adxunto.

CLAUSTRO DE PROFESORES

EDUCACIÓN INFANTIL

COEDO PÉREZ, MELANI
TITORA 4º DE ED. INFANTIL

MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

TITORA 5º DE ED. INFANTIL

GARCÍA CALAZA, TAMARA

TITORA 6º DE ED. INFANTIL

LÓPEZ BLANCO,MARÍA DOLORES

APOIO E.I.

SECRETARIA DO CENTRO

OGAZA RODRÍGUEZ, MIGUEL APOIO
LÓPEZ VALIÑA COVADONGA LINGUA ESTRANX. INGLÉS
PARDO PRADO, Mª DEL CARMEN    
RELIXIÓN CATÓLICA
MODIA LÓPEZ, RUBÉN COÑ. DE SI MESMO E AUT.
NÚÑEZ CHAO, MARÍA INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA


ÁLVAREZ DÍAZ, BELÉN
TITORA 1º DE ED. PRIMARIA
SORDO CORBELLE,MARÍA JOSEFA TITORA 2º DE ED. PRIMARIA
NISTAL SEOANE,MARÍA C. TITORA 3º DE ED. PRIMARIA

GARCÍA CORBELLE, ROCÍO

TITORA 4º DE ED. PRIMARIA

XEFA DE ESTUDOS DE ED. INFANTIL E PRIMARIA

NÚÑEZ CHAO, MARÍA

TITORA 5º DE ED. PRIMARIAPLÁSTICA EN TODOS OS CURSOS

TORRES MEILÁN, ELSIRA

TITORA 6º DE ED. PRIMARIA

RODRÍGUEZ GÓMEZ, VÍCTOR MANUEL
AUDICIÓN E LINGUAXE
LÓPEZ VALIÑA COVADONGA LINGUA EXTRANX. INGLÉS
MODIA LÓPEZ, RUBÉN

EDUCACIÓN FÍSICA

CCNN E CCSS EN 5º

OGAZA RODRÍGUEZ, MIGUEL

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PARDO PRADO, Mª DEL CARMEN        RELIXIÓN CATÓLICA

VIDAL RODRÍGUEZ, BEGOÑA

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

FERNÁNDEZ PARDO, MARÍA ISABEL

SÁNCHES DOMÍNGUEZ, MARÍA CARMEN

ORIENTACIÓN

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

AMEDO FOUCE, CARMEN

LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS

XEFA DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CAMPO SANTOS, ROBERTO

TECNOLOXÍA

TITOR 3º ESO A

CUPEIRO BARJA, MARÍA JOSÉ

PT

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

XEFE DE ESTUDOS ESO

FERNÁNDEZ PARDO, Mª ISABEL

ORIENTADORA

GONZÁLEZ ARIAS, ÓSCAR

MATEMÁTICAS 

XEFE DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS

JUARISTI LINACERO, JESÚS MARÍA

DEBUXO

OTERO RODRÍGUEZ, ESTHER

FÍSICA E QUÍMICA (3º E 4º ESO)

XEFA DO DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA

PARDO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

XEFA DEPARTAMENTO LINGUA CASTELÁ E LIT.

RANDULFE SILVARREY, MARÍA DEL CARMEN

GALEGO

TITORA 2º ESO A

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA CARMEN
ORIENTADORA

DIRECTORA

SEOANE CASANOVA, MARÍA BERTA

EDUCACIÓN FÍSICA

 

SUSTAETA FERNÁNDEZ, MARÍA VICENTA

MÚSICA

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, CARMEN

SECRETARIO  LÓPEZ BLANCO, MARÍA DOLORES
XEFA DE ESTUDOS PRIMARIA GARCÍA CORBELLE, ROCÍO
XEFA DE ESTUDOS ESO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO