Skip to Content

   

Curso Escolar 2023-2024

 

DÍA NON LECTIVO ESCOLLIDO POLO CENTRO PARA O PRESENTE CURSO ESCOLAR 2023-2024.

 

20 DE MAIO DE 2024 (NON LECTIVO NO CENTRO)

  

 

 

Acreditación competencia dixital alumnado

En base á resolución do 28/02/2024, para a acreditación de das competencias dixitais do alumnado de 4º ESO, comunícase seguinte información relativa ao proceso de certificación, acreditación e matriculación nas probas que se programen.

Pódese ver o resumo da resolución presionando sobre o seguínte link.

Presentación.pdf

 • O alumnado de 4º ESO recibirá o certificado ComDix Iniciación xunto ca titulación.
 • O alumnado de 4º ESO poderá que desexe certificar o nivel intermedio deberá matricularse nunha proba específica.

Adxunto

Tamaño

ANEXO I - Solicitude certificación áreas nivel intermedio - 2º BAC.pdf

80.81 KB

ANEXO IV - Solicitude incrición probas específicas.pdf

80.54 KB

 

 

ANEXO V - Solicitude certificación cursos 21.22_22.23.pdf

81.69 KB

Presentación.pdf

 

 

 

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Os días 10 e 11 de abril desenvolverase nos centros educativos de Galicia a avaliación de diagnóstico. Nos seguintes enlaces pódese atopar toda a información. Para o alumnado de 4º de Primaria e 2º ESO. Curso Escolar 2023-2024

Información xeral

Páxina da Consellería de Educación

 

Convocatoria das becas MEC de carácter xeral para o vindeiro curso 2024/25

 
 Xa saíu publicada a convocatoria das becas  MEC de carácter xeral para o vindeiro curso 2024/25 dirixidas ao alumnado de ensinanzas postobrigatorias (BAC, FP grao básico, medio e superior, curso de acceso e preparación para probas de acceso á FP, ensinanzas artísticas profesionais e superiores, ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, ensinanzas deportivas, estudos relixiosos superiores e Universidades).
 
Dende o Ministerio de Educación e Formación profesional solicitan que deamos a máxima difusión da convocatoria e do prazo de presentación de solicitudes, petición que facemos extensiva ao voso centro para que poida ser coñecida polo voso alumnado.
 
Con esa finalidade e sen prexuízo de que a expoñades en lugares visibles do centro, achegamos un documento informativo elaborado pola sección de becas para que o remitades, a través da aplicación Abalarmóbil ou outro medio electrónico do que dispoñades para facer comunicacións, ás familias do alumnado ou ao  alumnado maior de idade. (Enlace ao documento por si é da vosa utilidade: https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/XNcQCJYrx27Be2T)

 

 A Xunta abre o prazo ata o 20 de marzo para que as familias soliciten praza para os seus fillos nos centros educativos para o curso 2024/25

Enlace á Aplicación AdmisiónAlumnado

NORMATIVA DE REFERENCIA

SOLICITUDE

Presentarase unha única solicitude de admisión na administración do centro. Impreso de solicitude: ANEXO II

* DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE:

1. Fotocopia do libro de familia completo.

2. Certificado de matrícula (en caso de vir de cursar estudos noutro centro educativo). O alumnado de gardaría non ten que presentar ningún certificado.

3. Informe médico.

4. Fotocopia da cartilla de vacinacións.

5. Fotocopia da tarxeta do seguro médico.

6. Certificado de convivencia expedido polo Concello e que acredite o domicilio de todos os membros da unidade familiar.

7. Tres fotografías tamaño carné.

8. Convenio Regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, de ser o caso. 

Nota: Aínda que non teñamos dispoñibilidade de praza nalgún curso neste momento si poden realizar a reserva de praza neses cursos.

 

 

Premer na imaxe para máis información 

 Premer na imaxe para máis información 

Asociación Mulleres de Trazo

 

 

Inicio del procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2024/2025

 Tal e como se recolle na Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C), a Consellería de Educación vén de abrir o procedemento de Reserva de praza en centros adscritos. (ED550A)

Quen ten que facer este procedemento?

- O alumando do PAI de Trazo que vaia cursar 4º Infantil (3 anos) o curso 2024-25 no CPI Viaño Pequeno. Trazo. (Prazo do 1 o 20 de marzo )

-O alumnado de 4º de ESO do CPI Viaño Pequeno que o curso 2024-25 vaia cursar 1º de BACH no IES Xelmirez II.  Aquel alumnado que non queira facer o Bacharelato neste centro, terá que facer un procedemento diferente (procedemento de Admisión ED550B, do 1 ao 20 de marzo).

Cal é o prazo de presentación?

Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024.

Que documentación teño que presentar?

Únicamente o Anexo I- ED550A.

Como fago para presentala?

Temos dúas opcións:

 • On line a través da páxina Admisiónalumnado.  Para facelo por  esta vía é necesario dispoñer de certificado dixital ou chave 365.
 • En papel, cubrindo o Anexo I-ED550A

Neste caso, presentarase cuberto:

O alumndo do CPI Viaño Pequeno/ Centro Social PAI de Trazo.

 PLAZAS DISPOÑIBLES PARA O VINDEIRO CURSO 2024-2025

 

 

4º INFANTIL ( 20 PRAZAS )

5º INFANTIL (0 PRAZAS )

6º INFANTIL (4 PRAZAS )

 

1ºPRIMARIA ( 5 PRAZAS )

2º PRIMARIA (0 PRAZAS ).Pendente de desdobre

3º PRIMARIA ( 2 PRAZAS )

4º PRIMARIA (0 PRAZAS ).Pendente de desdobre

5º PRIMARIA ( 7 PRAZAS )

6º PRIMARIA ( 6 PRAZAS )

 

Os Reis Magos visitan o CPI VIAÑO PEQUENO

 

VIII CERTAME DE NARRACIÓN BREVE MESTRE MANUEL GACIO

CATEGORÍA B: 

1º PREMIO: Un samaín especial, de Lucía Viqueira Vieites

 2º PREMIO: O paseo ao Pico Sacro, de Álex Rey Brea.

 

FESTIVAL NADAL 2023

 

 

 

 PREMER NA IMAXE

PARA VISUALIZALA EN GRANDE

 

 

  CAMPAMENTOS DE NADAL

CONCELLO DE TRAZO 2023

 

    

 

O CPI VIAÑO PEQUENO. TRAZO incorpórase ao proxecto EDIXGAL no curso 2022-2023 en 5º e 6º de Primaria e no presente curso 2023-2024 en 1º ESO

O proxecto EDIXGAL consiste, en poucas palabras, en proporcionar aos alumnos e alumnas un ordenador portátil (novos dispositivos convertibles de 12 polgadas que funcionan como ordenador ou como tablet) que terán ao seu dispor as 24 horas do día para traballar con recursos dixitais gratuítos (libros dixitais, actividades interactivas, etc.) utilizando metodoloxías activas, mais apropiadas para formarse nas competencias e habilidades que se requiren para desenvolverse no século XXI.

Por que consideramos que é bo o proxecto EDIXGAL para o noso alumnado?

Como todos sabemos, unha parte cada vez mais grande da actividade tanto privada como laboral dos cidadáns de hoxe en día desenvólvese a través das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). Iso fai que perdan importancia os coñecementos memorísticos (estas novas tecnoloxías permítennos acceder en poucos segundos a unha grande cantidade de información actualizada) e, en cambio, adquiren unha importancia fundamental outras habilidades e destrezas como son o propio manexo dos recursos TIC ou a capacidade para seleccionar, analizar e procesar a información a través deses medios TIC.

De igual maneira, as características da sociedade civil e do ámbito laboral do século XXI requiren persoas con competencias adecuadas ao novo escenario. Deste xeito, o cidadán e traballador actual debe ser competente nos seguintes aspectos, entre outros:

 • Utilizar os medios e recursos dixitais (TIC)
 • Traballar en equipo
 • Adaptarse e continuar aprendendo
 • Desenvolver habilidades sociais e cívicas
 • Comunicarse de forma eficaz en diferentes linguas e por diferentes medios
 • Resolver problemas (creatividade, planificación, determinación, iniciativa...)
 • Demostrar iniciativa e espírito emprendedor
 • Matemáticas, ciencia e tecnoloxía
 • Conciencia e expresións culturais

Esta nova situación a nivel social e laboral require tamén unha adaptación por parte do sistema educativo co fin de educar e formar aos xoves nas competencias que van necesitar. Esa adaptación pasa por:

 • Incorporar de forma decidida as TIC ao ensino, xa que o mundo actual funciona a través delas e o alumnado debe aprender a desenvolverse con elas.
 • Promover un cambio metodolóxico necesario para mellorar a aprendizaxe do alumnado. É coñecido que as persoas aprenden moito mais eficazmente desde un papel activo (aprender facendo) que desde un papel pasivo (ler, escoitar...).
 • Formar o alumnado nas competencias do século XXI (competencias clave e outras). Primar a adquisición de competencias, habilidades e destrezas fronte á aprendizaxe memorística.

proxecto EDIXGAL nace coa intención de facer posible toda esta transformación do proceso educativo ao canalizar o proceso de ensino-aprendizaxe a través das tecnoloxías da información e da comunicación. En relación cos tres puntos anteriores, satisfacer o primeiro deles e facilita enormemente a consecución dos outros dous.

 Outras vantaxes de EDIXGAL:

- Libros dixitais gratuítos para as materias integradas en EDIXGAL.

- Menor peso da mochila do alumnado, que transportará un lixeiro ordenador en lugar dun conxunto de libros.

- Favorece a equidade social:

 • Acceso aos medios TIC para todo o alumnado
 • Libros gratuítos
 • Calidade educativa para todo o alumnado

- Mellora a calidade educativa:

 • Metodoloxía mais eficaz. Non se trata de estudar polo ordenador, como se podería pensar, senón de aprender traballando co ordenador.
 • Ordenador e recursos dixitais a disposición do alumno en todo lugar e momento.

 Que materias están integradas no proxecto E-DIXGAL 1º ESO no CPI Viaño Pequeno. Trazo (2023-2024)

1º curso de ESO

 

 • Bioloxía e xeoloxía
 • Educación física
 • Educación plástica, visual e audiovisual
 • Segunda lingua (Francés)
 • Xeografía e historia
 • Tecnoloxía e Dixitalización

 

 

En todas as materias integradas en E-DIXGAL utilizaranse libros dixitais e outros recursos, todos eles gratuítos. Nas materias que non se acollen a E-DIXGAL continuarase a utilizar os libros de texto en papel como ata o de agora.

 En que consiste o proxecto EDIXGAL, máis polo miúdo?

No sitio temático sobre E-Dixgal que se atopa dentro de Espazo Abalar podemos acceder á información actualizada que ofrece a Consellería de Educación sobre o proxecto.

 

 

IMPORTANTE!!!!!

 

PROCEDEMENTO DE PAGO DOS RECIBOS DE COMEDOR 

 

Estimadas familias:

A partir do mes de outubro, aquelas familias que pagan o comedor escolar, xa terán dispoñible o recibo correspondente ao mes de outubro no espazo abalar. Para acceder ao espazo abalar deberán dipoñer de certificado dixital ou chave 365.

Como sabedes o pago do recibo do comedor escolar pódese facer presencialmente nas oficinas bancarias, telemáticamente a través da web de facenda e tamén telemáticamente a través do espazo abalar (non da aplicación Abalarmóbil)

Para a xestión administrativa do centro é preferible o pago a través deste último medio (espazo Abalar) porque deste xeito recibimos automáticamente o xustificante de pagamento e as familias non  teñen que envialo. Do mesmo xeito,  tampouco enviaríamos nos o recibo a través do alumnado co conseguinte aforro de recursos que iso supón.

Adxuntamos un documento cos pasos a seguir.

Aquelas familias que o curso pasado pagaban o recibo de comedor por esta vía xa non recibirán os recibos en papel.

Agradecemos de antemán a súa colaboración

O equipo directivo

 

 

 

  

Xerar Calendario

Escolar 2023-2024

INICIAMOS O NOVO CURSO ESCOLAR 2023-2024

 

1 DE SETEMBRO DE 2023

 

 O 11 de setembro comezan as actividades lectivas

O horario de entrada e saída ao centro será o habitual 

 

Unha homenaxe aos nosos músicos, antigos alumnos/as do centro

 

Concerto de Faíscas da Pontraga

 

MOI IMPORTANTE:

 

 

Nota aclaratoria para o alumnado de 1º  da ESO

 

Na ESO do Centro convive o ensino virtual, representado polo Proxecto E-Dixgal, co ensino con libro de texto ou materiais impresos.

Tal e como figura na listaxe de libros de texto para o curso 2023/2024, que está publicada nesta páxina web os alumnos/as terán libro físico nas materias de (Matemáticas, Inglés, L. Galega, L. Castelán e Relixión) o reparto do banco de libros dispoñibles farase en función da concesión ou non dos vales de material escolar, no mes de setembro.

 

 

 

FONDO LIBROS:

Rematados os prazos correspondentes, o MARTES DÍA 18 de xullo, publicamos a listaxe definitiva da adxudicación do fondo solidario de libros de texto convocadas na Orde do 10 de maio de 2023Esta adxudicación corresponde ao alumnado de 3º e 4º de PRIMARIA 2º, 3º e 4º ESO.

Poden consultalas no taboleiro interior de anuncios do centro.

 Poden consultala a través de internet se dispoñen de certificado dixital ou Chave365 (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/). No caso de non poder facelo de xeito telemático, as listaxes estarán dispoñibles no centro.

VALES DE MATERIAL E LIBROS:

A partir do martes día 18  de xullo, pódese pasar a recoller os vales de material escolar e de libros concedidos no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Orde do 10 de maio de 2023).

Estes vales entregaranse ás familias na secretaría do centro

en horario de mañán (9:30h a 13.00 h.)durante o mes de xullo ou a partir do 1 de setembro.

 Días previstos de recollida de vales:

Martes dia 18 de xullo: Entrega de vales de libros e material

 para 1º e 2º de Primaria.

Mércores día 19 de xullo: Entrega de vales de material para 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria.

Xoves día 20 de xullo: Entrega de vales de material para 1º, 2º, 3º e 4º ESO

Estas axudas serán entregadas aos  pais/nais ou no caso de delegar noutra persoa deberá traer unha autorización asinada.

Publicación das listaxe provisionais do fondo de libros 2023/2024

 

Atópanse publicadas na aplicación fondolibros e no taboleiro de anuncios situado no interior do centro (en fronte de conserxería) as listaxes provisionais do fondo de libros para o  alumnado de primaria e de ESO do ano académico 2023/2024. .

Ao alumnado que aparece nas listaxes, entregaráselles ao comezo de curso os libros asignados nas súas titorías. Lembren as familias, que hai libros e cadernos de traballo que deben mercar ao non estar incluídos no fondo solidario.

APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA COMO COLABORADORES VOLUNTARIOS NA ATENCIÓN DO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 23-24

 

Dende hoxe ata o 8 de setembro permanecerá aberto o prazo de admisión de solicitudes dos membros da comunidade educativa para actuar como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2023/2024. 

Poderán desenvolver esta tarefa: 

 • nais, pais, titores legais ou acolledores familiares de alumnos/as que estean cursando no curso 2023-2024 estudos no centro docente respectivo. Estas persoas non poderán desempeñar as funcións de colaboración no comedor durante dous cursos escolares consecutivos.

 Ou, con carácter excepcional, por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia, nin colaboradores directos dispoñibles previstos ordinariamente en número

suficiente:

 • outros familiares dos alumnos comensais,  ex-colaboradores deste servizo,  persoal relacionado coa comunidade educativa (conserxes, persoal limpeza), así  como  persoal que participe en programas de voluntariado social (Concellos, ONGs).

 As persoas interesadas en colaborar co comedor escolar deberán presentar a súa solicitude na administración do centro ou enviala por correo-e a cpi.viano.pequeno@edu.xunta.gal antes do 8 de setembro de 2023.

 As listas provisionais de seleccionados pecharanse no momento no que se cubra o número de colaboradores necesarios e o Consello Escolar aprobe a súa idoneidade.

 O importe do complemento por servizos extraordinarios que percibirá o persoal docente e non docente do centro ou da compensación económica polos gastos de dedicación e desprazamentos xerados pola colaboración no comedor que percibirán os membros da comunidade escolar (nais, pais titores legais ou acolledores familiares do alumnado), será  de 12,50 € por día de asistencia efectiva ao comedor, con independencia do número de quendas de comedor existentes.

 

 Para máis información sobre as instrucións relativas ao comedor escolar no curso 2023-2024, pódense consultar as Instrucións de comedores de Xestión Directa para o curso 2023-2024, no documento adxunto. 

 INSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 2023-2024

SOLICITUDE DE COLABORACIÓN NO COMEDOR. CURSO 2023-2024

Autodeclaración comedor escolar curso 2023-2024

Xa está a disposición das familias o impreso de autodeclaración para o comedor escolar. 

Nos arquivos adxuntos tedes o modelo a cubrir e as aclaracións para o cálculo da renda anual familiar. 

Pregamos que as familias entreguen o impreso no centro, de xeito presencial ou a través de correo electrónico (cpi.viano.pequeno@edu.xunta.gal) antes do 31 de xullo, para a adxudicación de prazas e a organización do comedor.  

Aclaracións autodeclaración comedor.

Autodeclaración Comedor.

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

AXUDAS DE LIBROS 2023-2024

Fondo solidario de libros de texto

e axudas para a adquisición

de libros de texto e material escolar

 Curso 2023/2024


Prazo de solicitude:     do 20/5/2023 a 21/6/2023, incluídos

Texto da convocatoria:   ORDE do 10 de maio de 2023 (DOG do 19 de maio)

Procedemento administrativo:     ED330B


 

Forma de presentación:

           NOTA: na presentación electrónica deberá presentar unha solicitude individual para cada un dos seus fillos

 • Presencial con asistencia da aplicación : cubra os datos nesta aplicación, imprima os Anexos I e II producidos e presenteos no centro educativo (inicie premendo no icono de botón na esquina superior dereita da pantalla)
 • Presencial manual: utilice os Anexo I e Anexo II da Orde da convocatoria e presenteos no centro educativo

RECORDAMOS: 5º - 6º DE PRIMARIA TEÑEN E-DIXGAL. NON TEÑEN LIBROS

RECORDAMOS: 1º ESO TEÑEN E-DIXGAL. NON TEÑEN LIBROS
 

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/2024, que saíu publicada no Diario Oficial de Galicia o día 19 de maio de 2023. 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2023/24 

Calendario escolar 2023/2024

 

 

 LETRAS GALEGAS 2023

 

Xornada sobre TDAH

 

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO Curso 2023-2024 | Lista Provisional

 
Curso 2023/2024
 

Dada a incomodidade que a consulta presencial pode ocasionar para as familias, querémosvos trasladar os seguintes datos para a vosa información:

 • Todas as solicitudes para as que había prazas vacantes foron admitidas

 

As familias poden solicitar ata o 20 de marzo praza para os seus fillos nos centros educativos para o curso 2023/24 

IMPRESOS SOLICITUDE

 

 

 

DÍA: "ROSALÍA DE CASTRO"

 

 

Entroido 2023

 

 

Día escolar pola PAZ e NON violencia-2023 

    

 

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024

 

 1º TORNEO NADAL - FÚTBOL GAÉLICO

CPI BOQUEIXÓN – CEIP URDILDE – CPI VIAÑO PEQUENO

 

CAMPAÑA RECOLLIDA DE ALIMENTOS 2022

 

 

 

 

Parabéns a Zaira Antelo Iglesias (3º ESO A), 1º premio no VII Certame Literario convocado pola A. C. Mestre Manuel Gacio de Lestedo (Boqueixón) 

 

 

       

 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

 

 

                          

Este é o vídeo que gañou o concurso proposto polo Concello para o 25 N. É de Sara Gómez de 3° A

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR REGULADA NA ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2022

 

No Diario Oficial de Galicia do día 14 de outubro de 2022 publicouse a Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50 € recibirán un vale adicional de 25 €.

Polo tanto, as familias beneficiarias no mes de xuño do cheque de material de 50 €, poderán pasar polo centro en horario de secretaría, desde o martes día 18 a recoller outro cheque por valor de 25 € que deberán empregar preferentemente antes do día 1 de decembro de 2022.

 

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 22/23

INFORMACION:

 

Pode consultar as bases e descargar as solicitudes no seguinte enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/16/2022_0000005658.pdf ou na oficina dos Servizos Sociais do Concello de Trazo

PRAZO DE INSCRIPCIÓN:

Dende o 19 de setembro ata o 17 de outubro de 2022

Información para as familias sobre o proxecto E-Dixgal

 

Neste curso 2022-2023 o CPI Viaño Pequeno.Trazo terá implantado o proxecto E-Dixgal en 5º e 6º de Educación Primaria. Isto implica que o alumnado destes niveis dispoñerá dun ordenador persoal e do acceso a contidos dixitais na contorna virtual de aprendizaxe EVA E-Dixgal.

Toda a información referente ao proxecto está dispoñible neste enderezo web. É moi importante que as familias consulten o apartado "Información para as familias", do que cómpre destacas as seguintes cuestións:

Condicións de uso

No acordo de cesión detállanse as condicións de ás que está sometido o préstamo do ordenador persoal do alumnado, que resumimos a continuación:

    

O ordenador  se poderá empregar para estudar e realizar tarefas encargadas polo profesorado. Ademais, non poderá cederse a outras persoas.

    

Non se poden realizar manipulacións no ordenador nin no software instalado nel.

   

O alumnado debe traer a batería completamente cargada todos os días.

    

O ordenador devolverase ao rematar o curso e cando o centro o solicite se fora necesario.

   

O ordenador poderá ser inspeccionado en calquera momento para constatar o seu estado.

Resolución de incidencias e seguro opcional

No caso de se producir unha incidencia relacionada co ordenador persoal dos alumnos, deberá notificarse o antes posible ao centro ou ao Soporte Premium. En relación con isto, cómpre ter en conta o seguinte:

 • As avarías debidas a fallos de fabricación estarán cubertas pola garantía dos equipos, polo que a reparación ou reposición non terá custo ningún para as familias.
 • reparación das avarías non debidas a defectos de fabricación (roturas, intencionadas ou accidentais) deberá ser asumida polas familias, así coma a reposición dos equipos no caso de perda ou roubo.
 • Existe a posibilidade de contratar un seguro opcional que cobre a rotura dos diferentes compoñentes do equipo, cun prezo de 49 € por curso académico. A contratación debe realizarse a través do teléfono 881 505 136.

Desde o centro recomendámoslles ás familias a contratación deste seguro, xa que a reparación dalgúns compoñentes ten un custo moi superior aos 49 € (por exemplo, a reparación dunha pantalla rota pode supoñer uns 400 €).

Se precisan máis información, poden poñerse en contacto co centro ou co Soporte Premium. Neste último caso, o servizo está dispoñible as 24 horas do día, os 7 días da semana, a través das seguintes canles:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a recomendación do uso de máscaras nos patios dos centros educativos - 18/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

Escolas Deportivas Municipais de Verán (5º, 6º de primaria e 1º, 2ºde ESO) e dos Campamentos de Verán (Infantil e Primaria). 

  

 

   

 ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

 

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/23

 O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.  

Os alumnos/as que o próximo curso 2022-2023. cursarán 5º e 6º de Primaria no centro estarán incluídos dentro de dito Proxecto Educación Dixital

(E-DIXGAL)

 

CAMPAÑA DE VERÁN 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDANTES

O sábado 10 de marzo publicouse no BOE a nova convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022/2023.

Modifícanse os prazos e o procedemento de xestión das solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive.

A presentación realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

Nunha 1ª Fase preténdese realizar as comprobacións económicas.
As unidades de tramitación de bolsas revisarán os datos persoais e familiares necesarios para a comprobación da renda e patrimonio familiar e enviarán as solicitudes á Axencia Tributaria para o seu cálculo.

Nunha 2ª fase informarase os solicitantes do resultado das comprobacións económicas anteriores, dándolles un prazo para formular alegacións se procede.
Doutra banda, informarase tamén do procedemento e prazo para que poidan modificar a súa solicitude inicial, no relativo aos datos académicos.

Máis información na seguinte ligazón:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

A convocatoria de axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo publicarase despois da convocatoria xeral, a partir do mes de maio.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023

 

Para alumnado que non está actualmente no centro, o periodo de admisión abranguerá dende o día 1 ao 21 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven traballando coa Consellería de Sanidade para dar a mellor resposta posible á comunidade educativa nesta situación de alta transmisividade na que nos atopamos, desde as evidencias que amosan que os centros educativos son espazos seguros. Os protocolos teñen amosado a súa eficacia polo que é preciso que se sigan aplicando con rigor, tal e como se fixo ata o de agora, insistindo no uso axeitado da máscara para persoas de 6 ou máis anos e a ventilación cruzada de acordo ás pautas do protocolo.

A partir do día 10 de xaneiro, coa volta ás aulas logo das vacacións, volverán a cargarse os casos en Educovid por parte da CSC, para o control e seguimento epidemiolóxico, requiríndose novamente a colaboración dos Equipos Covid dos centros. Como saben, de acordo coas novas pautas establecidas a nivel nacional, os casos activos deberán seguir un illamento de 7 días máis 3 de vixilancia activa contados desde o inicio de síntomas ou a toma de mostra para proba diagnóstica no caso de asintomáticos. Os contactos estreitos de 12 ou máis anos con pauta vacinal completa seguirán unha vixilancia activa durante 7 días con especial atención ao inicio de síntomas. Os menores de 12 anos e outras persoas sen a pauta vacinal completa deberán facer unha corentena de 7 días máis 3 de vixilancia activa. A pertinencia de probas diagnósticas, test de detección, etc, serán sempre determinadas por Sanidade en función da situación e protocolos en cada momento.

En todo caso, os períodos de corentenas e illamentos serán os que Sanidade paute nas súas guías e protocolos, que son documentos vivos e van adaptándose á situación cambiante. 

 

Información novas medidas Covid-19

 RESUMO EN IMAXES

1 º TRIMESTRES Curso 21-22

 

 

 FESTIVAL DE NADAL

 

21 DE DECEMBRO 2021

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación familias principio de curso 

 

DESCARGAR ARQUIVO PARA CUBRIR

 

   

 

 

Os exames de setembro faranse (polas obras no centro)no edificio de secundaria.

 

       

 


 

AdxuntoTamaño
MENÚ XANEIRO 2024.pdf145.53 KB
MENÚ FEBREIRO 2023 -2024 (1) (1) (1).pdf151.25 KB
Instrucións pago comedor a través da OV Tributaria.pdf830.14 KB
CPI Viaño Pequeno.pdf91.03 KB
Guía-pago-comedor-escolar (1).pdf2.36 MB
Charlas.pdf250.93 KB
concelloSOLICITUDE.pdf25.39 KB
menu marzo 2024.pdf431.21 KB
menu marzo 2024 (1).pdf431.51 KB
SOLICITUDE PARADA 23-24.pdf120.82 KB
MENÚ ABRIL 2023 -2024 (1).pdf3.11 MB


by Dr. Radut