Skip to Content

    

Curso Escolar 2022-2023

 

            

 

 

 

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 22/23

INFORMACION:

 

Pode consultar as bases e descargar as solicitudes no seguinte enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/16/2022_0000005658.pdf ou na oficina dos Servizos Sociais do Concello de Trazo

PRAZO DE INSCRIPCIÓN:

Dende o 19 de setembro ata o 17 de outubro de 2022

Información para as familias sobre o proxecto E-Dixgal

 

Neste curso 2022-2023 o CPI Viaño Pequeno.Trazo terá implantado o proxecto E-Dixgal en 5º e 6º de Educación Primaria. Isto implica que o alumnado destes niveis dispoñerá dun ordenador persoal e do acceso a contidos dixitais na contorna virtual de aprendizaxe EVA E-Dixgal.

Toda a información referente ao proxecto está dispoñible neste enderezo web. É moi importante que as familias consulten o apartado "Información para as familias", do que cómpre destacas as seguintes cuestións:

Condicións de uso

No acordo de cesión detállanse as condicións de ás que está sometido o préstamo do ordenador persoal do alumnado, que resumimos a continuación:

    

O ordenador  se poderá empregar para estudar e realizar tarefas encargadas polo profesorado. Ademais, non poderá cederse a outras persoas.

    

Non se poden realizar manipulacións no ordenador nin no software instalado nel.

   

O alumnado debe traer a batería completamente cargada todos os días.

    

O ordenador devolverase ao rematar o curso e cando o centro o solicite se fora necesario.

   

O ordenador poderá ser inspeccionado en calquera momento para constatar o seu estado.

Resolución de incidencias e seguro opcional

No caso de se producir unha incidencia relacionada co ordenador persoal dos alumnos, deberá notificarse o antes posible ao centro ou ao Soporte Premium. En relación con isto, cómpre ter en conta o seguinte:

  • As avarías debidas a fallos de fabricación estarán cubertas pola garantía dos equipos, polo que a reparación ou reposición non terá custo ningún para as familias.
  • reparación das avarías non debidas a defectos de fabricación (roturas, intencionadas ou accidentais) deberá ser asumida polas familias, así coma a reposición dos equipos no caso de perda ou roubo.
  • Existe a posibilidade de contratar un seguro opcional que cobre a rotura dos diferentes compoñentes do equipo, cun prezo de 49 € por curso académico. A contratación debe realizarse a través do teléfono 881 505 136.

Desde o centro recomendámoslles ás familias a contratación deste seguro, xa que a reparación dalgúns compoñentes ten un custo moi superior aos 49 € (por exemplo, a reparación dunha pantalla rota pode supoñer uns 400 €).

Se precisan máis información, poden poñerse en contacto co centro ou co Soporte Premium. Neste último caso, o servizo está dispoñible as 24 horas do día, os 7 días da semana, a través das seguintes canles:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a recomendación do uso de máscaras nos patios dos centros educativos - 18/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

Escolas Deportivas Municipais de Verán (5º, 6º de primaria e 1º, 2ºde ESO) e dos Campamentos de Verán (Infantil e Primaria). 

  

 

   

 ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

 

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/23

 O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.  

Os alumnos/as que o próximo curso 2022-2023. cursarán 5º e 6º de Primaria no centro estarán incluídos dentro de dito Proxecto Educación Dixital

(E-DIXGAL)

 

CAMPAÑA DE VERÁN 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDANTES

O sábado 10 de marzo publicouse no BOE a nova convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022/2023.

Modifícanse os prazos e o procedemento de xestión das solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive.

A presentación realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

Nunha 1ª Fase preténdese realizar as comprobacións económicas.
As unidades de tramitación de bolsas revisarán os datos persoais e familiares necesarios para a comprobación da renda e patrimonio familiar e enviarán as solicitudes á Axencia Tributaria para o seu cálculo.

Nunha 2ª fase informarase os solicitantes do resultado das comprobacións económicas anteriores, dándolles un prazo para formular alegacións se procede.
Doutra banda, informarase tamén do procedemento e prazo para que poidan modificar a súa solicitude inicial, no relativo aos datos académicos.

Máis información na seguinte ligazón:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

A convocatoria de axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo publicarase despois da convocatoria xeral, a partir do mes de maio.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023

 

Para alumnado que non está actualmente no centro, o periodo de admisión abranguerá dende o día 1 ao 21 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven traballando coa Consellería de Sanidade para dar a mellor resposta posible á comunidade educativa nesta situación de alta transmisividade na que nos atopamos, desde as evidencias que amosan que os centros educativos son espazos seguros. Os protocolos teñen amosado a súa eficacia polo que é preciso que se sigan aplicando con rigor, tal e como se fixo ata o de agora, insistindo no uso axeitado da máscara para persoas de 6 ou máis anos e a ventilación cruzada de acordo ás pautas do protocolo.

A partir do día 10 de xaneiro, coa volta ás aulas logo das vacacións, volverán a cargarse os casos en Educovid por parte da CSC, para o control e seguimento epidemiolóxico, requiríndose novamente a colaboración dos Equipos Covid dos centros. Como saben, de acordo coas novas pautas establecidas a nivel nacional, os casos activos deberán seguir un illamento de 7 días máis 3 de vixilancia activa contados desde o inicio de síntomas ou a toma de mostra para proba diagnóstica no caso de asintomáticos. Os contactos estreitos de 12 ou máis anos con pauta vacinal completa seguirán unha vixilancia activa durante 7 días con especial atención ao inicio de síntomas. Os menores de 12 anos e outras persoas sen a pauta vacinal completa deberán facer unha corentena de 7 días máis 3 de vixilancia activa. A pertinencia de probas diagnósticas, test de detección, etc, serán sempre determinadas por Sanidade en función da situación e protocolos en cada momento.

En todo caso, os períodos de corentenas e illamentos serán os que Sanidade paute nas súas guías e protocolos, que son documentos vivos e van adaptándose á situación cambiante. 

 

Información novas medidas Covid-19

 RESUMO EN IMAXES

1 º TRIMESTRES Curso 21-22

 

 

 FESTIVAL DE NADAL

 

21 DE DECEMBRO 2021

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación familias principio de curso 

 

DESCARGAR ARQUIVO PARA CUBRIR

 

   

 

 

Os exames de setembro faranse (polas obras no centro)no edificio de secundaria.

 

       

 


 by Dr. Radut