Curso Escolar 2021-2022

   

                                                                          

        

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Segundo a Resolución do 20 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG 29/09/2021) pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos Consellos Escolares de Centros de ensino non universitario que correspondía celebrar no curso 2020-2021 por Resolución do 30 de setembro de 2020, e que foron aprazadas pola resolución do 22 de outubro de 2020. Porén, os nomeamentos serán ao sumo por tres anos. Procederase no mes de novembro á súa renovación  ( Decreto7/1999 do 7 de xaneiro).

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase entre o 22 e 26 de novembro, ambos os dous incluídos.

A Xunta Electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril e segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996 do 26 de xullo constituirase, segundo a Resolución do 20 de setembro entre os días 02 e 05 de novembro de 2021.

Segundo o referido artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril e a nova redacción do Decreto 324/1996 do 26 de xullo procederase á elección dos membros da Xunta Electoral por sorteo público o vindeiro día 27 de outubro ás 14:55 horas no COMEDOR ESCOLAR do Centro.

Unha vez constituída a Xunta Electoral segundo o artigo 31 do Decreto 92/1998 do 28 de abril e a nova redacción do Decreto 324/1996 do 26 de xullo, procederá a aprobar e publicar os Censos Electorais, concretará o calendario electoral, ordenará o proceso, admitirá e proclamará as candidaturas, promoverá a constitución das distintas mesas electorais, resolverá as reclamacións e proclamará aos candidatos.

O Consello Escolar do Centro é o órgano a través do cal participan na xestión do mesmo os distintos membros da comunidade escolar.

  

 

 

 

 

 

Documentación familias principio de curso 

 

DESCARGAR ARQUIVO PARA CUBRIR

 

   

 

 

Os exames de setembro faranse (polas obras no centro)no edificio de secundaria.

 

       

 


 

 

           

Lembra que no caso de ser decretado un "ensino mixto" online na casa, poderás acceder ás propostas de traballo desde aula virtual (no caso do alumnado de 3º,4º ,5º e 6º Primaria) e dende a páxina web do centro.  

 

Para comunicarse por vídeoconferencia empregamos a ferramenta "CISCO WEBEX"

 

 

        Segundo o disposto nos novos protocolos para entrar no centro e necesario solicitar cita previa para garantir o distanciamento social. Grazas

 

 

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

O prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso abre este luns ata o 22 de marzo

   

  

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

PRAZOS: Do 21 de maio ao 22 de xuño de 2020 (este incluído).

COMO FACELO? A solicitude para o fondo libros e as axudas para material escolar é a mesma. Podedes facelo de dous xeitos:

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

  Debido á actual situación, presentaranse preferentemente nos formularios dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros , incluíndo o sistema de usuario e Chave365 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021

 • Presentación presencial no centro

  Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente nos centros docentes, descargándoas previamente na páxina https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2020&numpub=1&lang=gl (solicitude presencial, Anexos I e II), na web do centro, ou ben recollendo os formularios na secretaría do centro.

QUE TEÑO QUE ENTREGAR?

 • Anexo I debidamente cuberto.

 • Anexo II (para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia

 A maiores, no caso de darse algunha das circunstancias que se enumeran a continuación, tamén haberá que entregar:

 • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor e titores carezan de DNI e NIE.


*NOTAS ACLARATORIAS

 • Se ides presentar máis dunha solicitude telemáticamente, recordade que tedes que facelas de xeito independente (unha por fillo/a); pola contra, se as entregades no centro, podedes entregar unha única solicitude.

 • A  non devolución dos libros de texto, sexan do curso actual ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2021/2022.

 • O código do centro que se vos pide na solicitude é  15020994

ONDE ENTREGAR AS SOLICITUDES:

 • Como norma xeral, onde estea matriculado durante o prazo de entrega das solicitudes.
 • O alumnado que xa fixo a reserva, no centro de adscrición .
 • O alumnos que estean pendentes de admisión, no centro actual, de orixe.

NORMATIVA: ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/2022 (código de procedemento ED330B) (Diario Oficial de Galicia do 20 de maio de 2021). 

 

 

 


 

CONCELLO DE TRAZO

1.- CAMPAMENTOS DE VERÁN

 

2.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERÁN

 

 

Campamentos de verán 2021

 

XUNTA DE GALICIA


 

 

LETRAS GALEGAS 2021

(Xela Arias)

 

INFANTIL 3 ANOS

 

 

 

 

 

VENRES 14 DE MAIO, DÍA  NON LECTIVO NO CENTRO 

 CONTOS

   

 

 

Publicación de la Orden por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación y procedimiento de reclamación de las calificaciones y de las decisiones de promoción y obtención del título académico, en EI, EP, ESO y bachillerato

   

 

 

 

 

8 de marzo Día Internacional da Muller

 

 

   

 

 

MANDADOS DO MECO 

 

 

     

 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR

      

 

Criterios e instrucións para a distribución das mascarillas

De seguido podedes descargar as instucións e criterios para a distribución de mascarillas entre o alumnado de primaria.

  

 

2020-2021 LUNS 7 DE DECEMBRO E MARTES 8 DE DECEMBRO NON HABERÁ CLASES

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 

                                                                                            

      

 

 

                                                                 

 

 

Listaxe de centros de saúde de referencia para cada centro educativo

 

 

 

Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico...

 

 

 

 

 

                

 
 

        

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
MENÚ MAIO 2021.pdf156.37 KB
Cuentos.pdf325.39 KB
carteldeportivas.pdf263.58 KB
veran.pdf135.79 KB
MENÚ XUÑO 2021.pdf132.47 KB
fondolibros.pdf1.2 MB
CALENDARIO.pdf479.25 KB
LIBROS DE TEXTO 2021-2022.pdf220.8 KB
Anexo II para asinar polas familias 2021-22.pdf237.41 KB
EXAMENES SETEMBRO.pdf88.33 KB
Anexo II para asinar polas familias 2021-22.pdf237.62 KB
Anexo II para asinar polas familias 2021-22.docx_.pdf238.2 KB
LIBROS DE TEXTO 2021-2022 (1).pdf198.66 KB
Comezo_Curso .pdf1.37 MB

Powered by Drupal - Design by artinet