PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE PRIMARIA E ESO

Na Orde do 6 de novembro de 2020 aparecen recollidos os criterios e procedemento para a solicitude de máscaras para o alumnado de Ensino Obrigatorio.
O alumnado que tivo AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale de 50 Euros) xa ten automaticamente tramitada a solicitude polo que non ten que presentar ningunha documentación.
O alumnado que NON TIVO AS AXUDAS pode presentar a súa solicitude dende o día 16 e ata o 27 de novembro de 2020 no centro educativo para demostrar algunha destas condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. 
  • Alumnado matriculado en educación especial. 
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia. 
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

DEBERÁ CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE ED330 QUE PODEDES DESCARGAR AQUÍ:

SOLICITUDE ED33O