ASIGNACIÓN LIBROS DE TEXTO DO FONDO A ESO

A listaxe de libros asignados está publicada no taboleiro da Secretaría do Centro.