ENTREGA DOS BOLETÍNS DA AVALIACIÓN ORDINARIA

Debido ás modificacións introducidas pola aparición da COVID e a ausencia de actividade lectiva presencial, non se recollerá nos boletíns a 3ª avaliación, so a ORDINARIA.

Para Infantil e Primaria os boletíns poderán consultarse por ABALAR a partir do día 19 e serán enviados por correo ordinario o día 17.

Para ESO os boletíns poderán consultarse en ABALAR a partir do día 23.