REAPERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-21

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se de¬clarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. 

 Novos prazos do proceso: 

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020. 

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020. 

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación. 

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020. 

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020. 

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bachare¬lato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.