RESUMO PARA AS FAMILIAS SOBRE AS INSTRUCCIÓNS DO 27 DE ABRIL PARA O TERCEIRO TRIMESTRE