TAREFAS ATA DESPOIS DE SEMANA SANTA

INFANTIL: material que se vai colgando na WEB DE EDUCACIÓN INFANTIL enlazada dende a aula virtual do centro.

1º-3º PRIMARIA:

4º -6º DE PRIMARIA:

  • A través de GoogleClassroom e correo electrónico o alumnado recibirá as tarefas.
  • PLÁSTICA: ver os dous últimos vídeos da AULA VIRTUAL ou consultar a tarefa no GoogleClassroom e crear un animal a partir dun alimento ou obxecto. Sacar unha fotografía do animal co móbil.

SECUNDARIA

Tarefas que cada profesor da materia concreta a través do correo electrónico e titorías periódicas telefónicas para dúbidas e consultas.