BOLETÍNS DA SEGUNDA AVALIACIÓN

Os boletíns de Educación Infantil foron enviados na súa totalidade por correo postal ordinario. O resto de boletíns serán enviados a cada familia por vía telemática. Aquelas familias que dispoñan da aplicación móbil ABALAR poderán consultar a avaliación a partir de mañá mércores ás 15 horas.