Class Routines

Os alumnos e alumnas de 2º, 3º e 4º de Primaria repasan as rutinas de clase coa nosa Profesora de Conversa Laura.