Skip to Content

ACTUALIZACIÓN DA WEB

   Neste curso 2019/20 estamos actualizando os contidos da web, para que teñades todas as novas que van acontecendo ao voso dispor.

   En breve iremos subindo as fotos dos eventos e saídas, así como máis información.

   Estade atentos! Vémonos aquí.

O NOSO EQUIPO DOCENTE

 

O NOSO EQUIPO DOCENTE:

 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

 

 

ED. INFANTIL

Mónica Álvarez

1º e 2º PRIMARIA

Mª Eugenia Álvarez

3º e 4º PRIMARIA

Sabrina Álvarez

5º e 6º PRIMARIA

Gemma Vázquez

AUDICIÓN E LINGUAXE

Patricia Castiñeiras

RELIXIÓN

Juan José Prieto

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

 

RELIXIÓN

Juan J. Prieto

PEDAGOXÍA T.

Juan Canal

MATEMÁTICAS

María Deive

TECNOLOXÍA, PLÁSTICA, TIC`s

Marcos Canedo

FRANCÉS, MÚSICA, VAL ÉTICOS

Daniel García

L.CASTELÁ, IAEE

Luís Carrón

XEOGRAFÍA&H, IAEE

Laura Abuín

FÍSICA&Q, BIOLOXÍA&X, CCAA

David Díaz

ED. FÍSICA, HÁBITOS SAUDABLES

Miguel Pita

INGLÉS, VAL ÉTICOS

Luisa Feal

L.GALEGA, CULTURA CL.

Regina Díaz

     

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO

   Neste curso 2019/20, a composición do equipo directivo é a seguinte:

 

EQUIPO DIRECTIVO:                        CURSO 2019/20

 

 

CARGO

NOME

 

 

 

DIRECTORA

Berta Gudiña

XEFE DE ESTUDOS

(secundaria)

Luís Carrón

SECRETARIO

Miguel Ángel Pita

 

     

           As reunións de equipo son os luns ás 10:55

MENÚ FEBREIRO 2020

MENÚ_FEBREIRO

HORARIOS DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS

  As nais, pais, ou titoras/es legais do alumnado poderán ser atendidos polos/as titores/as do grupo no que están escolarizados, por outro profesor/a dos que lle imparte clase ou por calquera outroprofesional do centro, previa petición de cita.   

  Relación de titorías dos distintos grupos e horarios de atención:

Horario_titorías i

 

 

Horario_titorías ii

 

 

 

 

 

HORARIOS SECUNDARIA

HORARIO  1º ESO

 

TITOR: Miguel A. Pita

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 09:50

L. Castelá

Inglés

L. Galega

Inglés

Matemáticas

09:50 – 10:40

Matemáticas

Bioloxía / X

Matemáticas

Ed. Física

Hábitos saudables

1º RECREO

10:40 – 10:55

 

10:55 – 11:45

Ed. PlásticaV

Matemáticas

Xeog/Hist

Matemáticas

Xeog/Hist

11:45 – 12:35

Inglés

L. Castelá

Francés

Francés

Bioloxía / X

2º RECREO

12:35 – 12:50

 

12:50 – 13:40

L. Galega

L. Galega

Bioloxía / X

Ed. PlásticaV

L. Castelá

13:40 – 14:30

Xeog/Hist

Ed. Física

L. Castelá

Bioloxía / X

L. Galega

COMEDOR

14:30 – 15:00

 

15:00 – 15:45

Relixión/Val

TITORÍA

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

 

 

 

HORARIO  2º ESO

 

TITORA: Laura Abuín

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 09:50

Matemáticas

Física/Quím

Inglés

Matemáticas

Inglés

09:50 – 10:40

Ed. Física

L. Castelá

L. Galega

L. Galega

Xeog/Hist

1º RECREO

10:40 – 10:55

 

10:55 – 11:45

L. Galega

Inglés

Tecnoloxía

Francés

Matemáticas

11:45 – 12:35

Tecnoloxía

Música

Matemáticas

Xeog/Hist

L. Castelá

2º RECREO

12:35 – 12:50

 

12:50 – 13:40

Xeog/Hist

Matemáticas

Ed. Física

L. Castelá

Música

13:40 – 14:30

Física/Quím

Francés

Física/Quím

Tecnoloxía

Relixión/Val

COMEDOR

14:30 – 15:00

 

15:00 – 15:45

OBRADOIRO

TITORÍA

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

 

 

 

HORARIO  3º ESO

 

TITOR: Luís Carrón

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 09:50

Xeog/Hist

Ed. Física

L. Castelá

L. Galega

Xeog/Hist

09:50 – 10:40

Inglés

Matemáticas

Inglés

Física/Quím

Física/Quím

1º RECREO

10:40 – 10:55

 

10:55 – 11:45

Matemáticas

L.Castelá

Matemáticas

Cult. Clásica

L.Galega

11:45 – 12:35

Bioloxía/X.

L.Galega

Xeog/Hist

Tecnoloxía

Ed. Plástica

2º RECREO

12:35 – 12:50

 

12:50 – 13:40

Música

Tecnoloxía

Música

Matemáticas

Bioloxía/X

13:40 – 14:30

Relixión/Val

Cult. Clásica

Ed. Plástica

Ed. Física

L.Castelá

COMEDOR

14:30 – 15:00

 

15:00 – 15:45

TITORÍA

Inglés

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

 

 

 

HORARIO  4º ESO

 

TITORA: Berta Gudiña

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 09:50

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Xeog & Hist

L.Galega

09:50 – 10:40

L.Castelá

Inglés

CCAA á activ.prof / IAEE

Inglés

Matemáticas

1º RECREO

10:40 – 10:55

 

10:55 – 11:45

Física&Quím

/ IAEE

Tecnoloxía / Bioloxía&X

L.Galega

CCAA á activ.prof / IAEE

Relixión / Val

11:45 – 12:35

L.Galega

Xeog & Hist

Tecnoloxía / Bioloxía&X

Matemáticas

Ed.Física

2º RECREO

12:35 – 12:50

 

12:50 – 13:40

CCAA á activ.prof / IAEE

Física&Quím/ IAEE

Xeog & Hist

Física&Q / IAEE

TIC’s

13:40 – 14:30

TIC’s

L.Castelá

Ed.Física

L.Castelá

Tecnoloxía / Bioloxía&X

COMEDOR

14:30 – 15:00

 

15:00 – 15:45

TITORÍA

TIC’s

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

HORARIOS PRIMARIA

HORARIO  1º - 2º E. PRIMARIA

 

TITORA: María Eugenia Álvarez

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 –10:00

L. Galega

L. Galega

L. Galega

L. Galega

L. Castelá

10:00 –11:00

Música

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

11:00 –12:00

Relixión

Ed. Física

L. Castelá

Ed. Física

L. Castelá

RECREO

12:00 –12:30

 

12:30 –13:15

Inglés

C. Naturais

Inglés

C. Naturais

Relixión

13:15 –14:00

Matemáticas

C. Sociais

C. Sociais

L. Castelá

Ed. Plástica

COMEDOR

14:00 –14:30

 

ACTIV EXTRAESC

JUDO

MULTI-DEPORTE

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

 

 

 

HORARIO  3º - 4º E. PRIMARIA

 

TITORA: Sabrina Álvarez

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 10:00

L. Castelá

L. Castelá

Matemáticas

L. Galega

L. Galega

10:00 – 11:00

Música

Matemáticas

L. Galega

Matemáticas

L. Castelá

11:00 – 12:00

Inglés

Ed. Física

Inglés

Ed. Física

Inglés

RECREO

12:00 – 12:30

 

12:30 – 13:15

C. Sociais

Relixión

C. Naturais

L. Castelá

Ed. Plástica

13:15 – 14:00

Matemáticas

L. Galega

C. Sociais

C. Naturais

Obradoiro teatro

COMEDOR

14:00 – 14:30

 

ACTIV EXTRAESC

JUDO

MULTI-DEPORTE

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

 

 

 

HORARIO  5º - 6º E. PRIMARIA

 

TITORA: Gemma Vázquez

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 10:00

Mates

L. Castelá

Mates

L. Castelá

Mates

10:00 – 11:00

Inglés

Mates

L. Castelá

Mates

L. Castelá

11:00 – 12:00

Ed. Física

L. Galega

Ed. Física

Inglés

Música

RECREO

12:00 – 12:30

 

12:30 – 13:15

Relixión

C. Sociais

L. Galega

C. Sociais

Inglés

13:15 – 14:00

L. Galega

C. Naturais

Ed. Plástica

C. Naturais

Obradoiro teatro

COMEDOR

14:00 – 14:30

 

ACTIV EXTRAESC

JUDO

MULTI-DEPORTE

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

 

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL

 

TITORA: Mónica Álvarez

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 – 10:00

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

10:00 – 11:00

Globalizado

Globalizado

Globalizado

Globalizado

Globalizado

11:00 – 12:00

Música

Globalizado

Globalizado

Globalizado

Globalizado

RECREO

12:00 – 12:30

 

12:30 – 13:15

Psico

Psico

PE

PE

PE

13:15 – 14:00

Globalizado

Relixión

Globalizado

Inglés

Globalizado

COMEDOR

14:00 – 14:30

 

ACTIV EXTRAESC

JUDO

 

 

 

 

HORA

SAÍDA BUS

15:45

15:45

15:15

15:15

15:15

EXAMES de SETEMBRO

 

 

 


 

EXAMES DE SETEMBRO 2018

 

Hora / Día

LUNS 3

MARTES 4

MÉRCORES 5

9:00 - 10:30

Lingua Galega

Lingua Castelá

Matemáticas

10:30 - 12:00

Bioloxía e Xeoloxía

 

Física e Química

Xeografía e

Historia

 

Inglés

12:00 - 13:15

Cultura Clásica

 

Iniciativa á Actividade Emprendedora e Empresarial

Francés

 

13:15 - 14:00

Educación Física

 

Relixión

Música

 

E. Plástica e V.

 

Tecnoloxía

 

 

Avaliación o mércores  5  a partir das 15:30

 

Entrega de notas  o  xoves  6 a partir das 10:30

 

Reclamacións:  xoves  6

 

Mais fotos

Mais fotos
Distribuir contido


by Dr. Radut