Inicio de sesión: acceso

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN FASE ESPECÍFICA PAU 2012

00/00/

Entra no seguinte enlace para coñecer os parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1)) das materias da fase epecífica da Proba de Acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia, para o acceso ao curso 2012-2013


 

CICLO FORMATIVO DE FP DE GRAO SUPERIOR EN DESEÑO DE MOBLES E CARPINTARÍA

CICLO FORMATIVO DE FP DE GRAO SUPERIOR EN DESEÑO DE MOBLES E CARPINTARÍA (COCIÑAS, SALÓNS, DORMITORIOS, CASAS DE MADEIRA…);

Plazo de Prescripción: 17 de Xuño ó 2 de Xullo

CICLO FORMATIVO DE FP DE GRAO SUPERIOR EN DESEÑO DE MOBLES E CARPINTARÍA

2º Premio "Proxecto de instalación 2010" Irún

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          1º Premio "Proxecto de instalación 2009" Irún

4º Premio "Deseño de mobiliario 2008" San Sebastián

CICLO FORMATIVO DE FP DE GRAO SUPERIOR EN DESEÑO DE MOBLES E CARPINTARÍA

CICLO FORMATIVO DE FP DE GRAO SUPERIOR EN DESEÑO DE MOBLES E CARPINTARÍA (COCIÑAS, SALÓNS, DORMITORIOS, CASAS DE MADEIRA…);

CENTRO DE ENSINO  PÚBLICO;

Centro ofertante: CIFP Valentín Paz Andrade;

Denominación do ciclo: DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS DE CARPINTARIA  E MOBLE (Formación reglada);

Duración do estudio: 2000 horas (dous cursos académicos);

Titulo que se obtén: Técnico Superior en desenvolvemento de produtos de madeira e moble;

Plan de formación: Deseño de todo tipo de mobiliario así como ambientacións mediante programas de Cad ou propios para cociñas, dormitorios, salóns, mobles para hoteis e para oficiñas. Construción de estruturas de madeira (casas,interiores, cubertas...);

Requisitos mínimos de acceso: Título de Bacharelato, COU, Título de Técnico Superior, FP2, Proba de acceso a ciclos superiores ou títulación universitaria;

Lugar de matriculación: CIFP Valentín Paz Andrade.              Enderezo: Estrada vella de Madrid ,160.               Localidade: Vigo (Pontevedra)             Teléfono: 986.27.09.04    Fax: 986.27.09.08                        Correo electrónico: cifp.paz.andrade @ edu.xunta.es;

Residencia de estudiantes próxima ao centro;

Plazo de prescripción: 17 de Xuño  ó 2 de Xullo;

Distribuir contido