CEIP "SAN ROQUE" 2021

                                                          

BENVIDA Ó CEIP SAN ROQUE DE CORÓN

  Lg.CORÓN, 112 

36629 Vilanova de Arousa

Teléfono: 886.151.892

Dirección: 886.151.891

Fax: 886.151.894

ceip.sanroque@edu.xunta.gal

 

HORARIO:

de  09:35 a 14:35

Situación en Google Maps 

 

*** LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

 Libros de texto  1º curso  (Ed. VICENS VIVES- Comunidade  Zoom)

CIENCIAS DA NATUREZA 1 CZ: ISBN: 9788468264349

CIENCIAS SOCIAIS 1 CZ: ISBN: 9788468285429

LINGUA GALEGA 1 CZ: ISBN: 9788468283180

MATEMÁTICAS 1 CZ: ISBN: 9788468280998

RELIXIÓN CATÓLICA 1 : ISBN: 9788469897362 “Ven e verás”  Editorial ANAYA. 

INGLÉS:  ISBN 9780194074223. “All About Us Now” 1  Class Book . OXFORD.

 

Libros de texto 2º curso  (Ed. VICENS VIVES- Proxecto Zoom)

CIENCIAS DA NATUREZA 2: ISBN: 9788468255996

CIENCIAS SOCIAIS 2: ISBN: 9788468256009

LENGUA CASTELLANA 2: ISBN: 9788468254852

LINGUA GALEGA 2: ISBN: 9788468255989

MATEMÁTICAS 2: ISBN: 9788468254869

RELIXIÓN CATÓLICA 2º: ISBN: 978-84-678-7709-0. Editorial  ANAYA.   

INGLÉS:  ISBN 978-0-19-4562362. Great Explorers 2 class book pack. OXFORD.

 

Libros de texto 3º curso  (Ed. VICENS VIVES- Comunidade  Zoom)

CIENCIAS DA NATUREZA 3 CZ: ISBN: 9788468285337

CIENCIAS SOCIAIS 3 CZ: ISBN: 9788468285375

LENGUA CASTELLANA 3 CZ: ISBN: 9788468283944

LINGUA GALEGA 3 CZ: ISBN: 9788468283197

MATEMÁTICAS 3 CZ: ISBN:9788468282831

INGLÉS:  ISBN 9780194074650“All About Us Now” 3  Class Book . OXFORD.

                ISBN 9780194079761 “All About Us Now”3   Activity Book . OXFORD.

RELIXIÓN CATÓLICA 3 : ISBN 9788414301838 “Ven e verás”. EDITORIAL ANAYA 

 

Libros de texto 4º curso  (Ed. Santillana- Proxecto Saber Facer)

CIENCIAS DA NATUREZA 4: ISBN 978-84-9972-638-0

CIENCIAS SOCIAIS 4: ISBN 978-84-9972-425-6

LENGUA CASTELLANA 4: ISBN 978-84-680-2956-6

LINGUA GALEGA 4: ISBN 978-84-9972-616-8

MATEMÁTICAS: ISBN 978-84-8305-609-7

INGLÉS: ISBN 978-0-19-450768-4 Great explorers 4 Class Book. OXFORD.

                ISBN 978-0-19-450760-8 Great Esplorers 4 Activity Book. OXFORD.

 

 • LIBROS 5º PRIMARIA

·     Sen libros: EDIXGAL  posto que utilizan os ultraportátiles do programa EDIXGAL en tódalas materias.

 

 • LIBROS 6º PRIMARIA

·     Sen libros: EDIXGAL  posto que utilizan os ultraportátiles do programa EDIXGAL en tódalas materias.

 

 • 4º Educación Infantil  (3 anos)

Matemáticas 1. Educación Infantil.  ISBN 9788467815887 EDITORIAL  ANAYA

 • 5º Educación Infantil  (4  anos) Editorial Santillana. Proyecto ¡ Badabam!

 Proyecto Badabam  1º trimestre ISBN 978-84-680-6264-8

 Proyecto Badabam 2º trimestre ISBN 978-84-680-6261-7

CONVOCATORIA AXUDAS ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO (NEAE). CURSO 2022/2023

Do 19 de maio ao 30 de setembro de 2022, estará aberto o prazo para solicitar axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE), curso 2022/2023.

Destinatarios:

 

 • Alumnado TDAH con discapacidade, trastorno grave de conducta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe.
 • Alumnado TEA.
 • Alumnado con discapacidade ou trastorno grave de conducta ou trastorno grave da comunicación e da linguaxe que presentan NEAE.
 • Altas Capacidades intelectuais.

Prazo: ata o 30 de setembro de 2022.

Para calquera consulta, podedes contactar co Departamento de Orientación

IMPORTANTE: As solicitudes terán que se cumprimentar mediante o formulario accesible por internet no enderezo:   https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional no enderezo: https://sede.educacion.gob.es/portada.html.

 

 

 

 

*** AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023

Estimadas familias, informamos de que se publicou a Orde que regula o Fondo Solidario de Libros de Texto e axudas para material escolar.

Poden presentar a solicitude vía electrónica mediante a aplicación fondolibros (pulsa para acceder) ou de xeito presencial, presentando o impreso debidamente cumprimentado xunto coa documentación requerida.

Os impresos poden pedilos no centro ou descargalos AQUÍ. O prazo de presentación remata o VENRES 22 DE XUÑO.

A renda a ter en conta é a do ano 2020

Documentación a presentar:

 • Anexos I e II debidamente cumprimentados
 • Fotocopia do Libro de familia onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar
 • Fotocopia do DNI (se se opón á consulta)
 • Declaración da renda do 2020 (se se opón á consulta)
 • Certificación de dicapacidade (se é o caso)
 • Percepción de pensión por incapacidades (se é o caso)
 • Sentencia xudicial de divorcio (se é o caso)
 • Volante de convivencia (se o solicitante carece de DNI e Libro de familia)
 • OUTROS: violencia de xénero, incapacitación, garda ou tutela da Xunta de Galicia...

1º e 2º de Primaria: Vale para libros de Texto e vale para material escolar

3º e 4º de Primaria: Fondo de libros de texto e vale para material escolar

5º e 6º de Primaria: Vale para material escolar. Nestes cursos non hai libros de texto por ser EDIXGAL

Máis información nas páxinas web:

CAMPAMENTO da LANZADA 2022

Campamento da Lanzada 2022

Desde a Oficina de Información Xuvenil do Concello de Vilanova de Arousa, INFORMAMOS  de que xa saiu convocado o campamento da Lanzada da Deputación para este ano 2022:

“DEPO AVENTURA A LANZADA 2022”

Poderán participar todos os menores nacidos entre os anos 2009 e 2014 (ambos os dous incluídos).

Haberá  desconto por familia numerosa e prazas gratuítas para familias con escasos recursos

A partires do martes 22 de febreiro de 2022 os interesados teñen 15 días hábiles para formalizala inscrición (ata o15/03/2022)

+ INFO: Na OMIX do concello situada provisionalmente na aula cemit (ó lado da ORAL), telf.: 986 55 48 45 e en omix@vilanovadearousa.gal

*** SOLICITUDES DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023

 • PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Do  1 de MARZO ao  21 de MARZO 2022

 

 • DOCUMENTACIÓN

 

 • Prema AQUÍ para descargar o Anexo II: Formularios de Admisión
 • Os impresos tamén os poden recoller na conserxería do centro 

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (Fotocopia do DNI ou do libro de familia)

Certificado oficial do expediente académico do Centro de procedencia no que conste o nivel cursado durante o curso 2021/2022 (só alumnado procedente doutro centro). No caso de admisión en 4º de Infantil -3 anos- NON

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso. 

Copia do DNI do solicitante e membros computables da unidade familiar cando se opoñan á consulta automática dos datos.

 

 • FORMAS DE PRESENTAR AS SOLICITUDES
  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:  ADMISIONALUMNADO
  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

Letra de desempate

Tal como quedou establecido no sorteo público que tivo lugar na Consellería, en caso de empate de puntos para unha mesma praza, as letras de prioridade establecidas neste sorteo foronV- U para o primeiro apelido e A-Z para o segundo.

RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBREIRO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE FAI PÚBLICO O RESULTADO DO SORTEO AO QUE FAI REFERENCIA O ARTIGO 29 DA ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013.

 

 • NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN 2022-2023:

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código doe procedimento ED550A e ED550B)

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para
a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

- Decreto 254/2012 do 13 de decembro pola que se regula a admisión do alumnado.

 

 • ASPECTOS IMPORTANTES DA ORDE A TER EN CONTA:

Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. De presentarse máis dunha solicitude ou se se comproba a falsidade ou uso fraudulento da documentación achegada perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo ao centro de orixe.

 O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

 • OFERTA DE VACANTES

 

CURSO

VACANTES

4º INFANTIL

22 + 3 NEAE

5º INFANTIL

11

6º INFANTIL

5

1º PRIMARIA

6 + 3 NEAE

2º PRIMARIA

1

3º PRIMARIA

8

4º PRIMARIA

4

5º PRIMARIA

7

6º PRIMARIA

0

 

Informamos de que  as listaxes non poden ser publicadas no taboleiro exterior do centro nin na web, xa que a Axencia Nacional de Protección de Datos así o indica, polo que soamente serán expostas no taboleiro interno do centro. De todos xeitos, seguiremos informando a través desta vía durante todo o proceso.

 

Información para as familias monoparentales, PREMER AQUÍ

Renovación do Consello escolar

Tras a 4ª reunión da Xunta electoral (a 3ª celebrouse só para comprobar se había reclamacións e non houbo), informamos dos seguintes acordos:

 1. Proclamamos as candidatas electas tras a celebración das votacións no sector de nais e pais:
  • Sara Váquez Leiro
  • Marta Viñas Díaz
 2. Proclamamos as candidatas electas tras a celebración das votacións no sector do profesorado (Claustro extraordinario):
  • Mª Jesús Rubio da Silva
  • Mª Carmen Villaronga García
 3. No sector de administración e servizos, renova o actual membro:
  • Juventino Padín Doval
 4. Con respecto ao representante do Concello, renova o actual membro:
  • Javier Tourís Romero.
 5. Con respecto á representante da ANPA, será a súa presidenta:
  • Isabel Vicente Piñeiro.

O vindeiro 10 de decembro, convocaremos ao Consello escolar para a correspondente constitución e daremos por finalizado todo o proceso.

Eleccións ao Consello Escolar

 

Tras a celebración da 2ª reunión da Xunta electoral,

ACORDAMOS que o censo electoral foi correcto (non houbo reclamacións),e tras o prazo de presentación de candidaturas, presentáronse as seguintes:

 • Maeva Sineiro Somoza
 • Rosa Tourís Gómez
 • Sara Vázquez Leiro
 • Marta Viñas Díaz

 

A partir de hoxe e durante os días 18 e 19 queda aberto o prazo para reclamar as candidaturas.

O día para as votacións será o martes 23 de novembro, en horario de 09:15h a 9:45h, e de 14:15 a 14:45 na aula de música do centro.

Animádevos a participar!!

Moitas grazas!!!

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR:

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR:

O pasado venres, día 5 de novembro constituíuse a Xunta electoral que levará a supervisión de todo o proceso de Renovación do Consello escolar. Tamén solicitouse ao Concello e a ANPA que designen aos seus representantes. Por último, temos publicado o censo de nais e pais dos alumnos matriculados no centro, o cal podedes consultar e reclamar ata o vindeiro luns, día 15 de novembro.

O censo estará dispoñible na web do centro, no ficheiro adxunto ao pé desta mensaxe.  

Tamén poderedes consultar o censo no taboleiro de anuncios do centro.

Aquelas nais e pais interesados en formar parte do Consello Escolar, podedes presentar a vosa candidatura dende hoxe ata o 16 de novembro. Podedes chamar ao 886151891 ou enviar un email ao correo ceip.sanroque@edu.xunta.gal e manifestar o voso interese en formar parte deste órgano.

O Consello precisa de dous membros novos para completar a representación dos pais e nais,de non haber candidatos, as nais e pais quedariades con menor representación nas decisións que se tomen neste importante órgano de participación.

Powered by Drupal - Design by artinet