CEIP Plurilingüe de San Roque

                                                          

BENVIDA Ó CEIP PLURILINGÜE de SAN ROQUE DE CORÓN

  Lg.CORÓN, 112 

36629 Vilanova de Arousa

Teléfono: 886.151.892

Dirección: 886.151.891

ceip.sanroque@edu.xunta.gal

 

HORARIO:

de  09:35 a 14:35

Situación en Google Maps 

 

*** Celebración 8-M: Día Internacional da Muller

O alumnado de 2º de Primaria, para conmemorar o Día Internacional da Muller, fixo unha lectura compartida do libro "Cuando las niñas vuelan alto" para Infantil e 1º de Primaria que foi todo un éxito!!!!

  

*** 8 de MARZO: DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Un pouco de historia

Día Internacional da Muller: por que o 8 de marzo

O 8 de marzo, conmemórase o Día Internacional da Muller na maioría dos países. O 8 de marzo —declarado oficialmente pola ONU en 1975— reivindícase a todas as mulleres e a igualdade completa de dereitos.

A idea dun día internacional da muller xurdiu a finais do século XIX, pero foron distintos sucesos no século XX os que derivaron na conmemoración que coñecemos hoxe. Un deles, quizá o máis simbólico, pero non o único, produciuse o 25 de marzo de 1911, cando unhas 149 persoas, a maioría mulleres morreron no incendio da fábrica Triangle Shirtwaist de Nova York.

                                                                                             

O suceso revelou as penosas condicións nas que traballaban as mulleres, moitas delas inmigrantes e moi pobres. O suceso non foi único —houbo outro incendio en circunstancias similares tres anos antes—, pero suscitou grandes mobilizacións e marcou no calendario un día que xa se empezou a conmemorar dous anos antes tamén na cidade de Nova York, onde as mulleres socialistas —tras unha declaración do partido en Estados Unidos— conmemoraron por primeira vez o Día Nacional da Muller. Era o 28 de febreiro de 1909 e máis de 15.000 mulleres saíron á rúa para reivindicar mellores salarios, redución da xornada laboral e o dereito ao voto.

 

 • Hoxe no noso cole 

Para conmemorar este día Repoluga, mascota da nosa Bibliocorón, fixo unha selección de libros sobre o tema das mulleres e expoñéronse na entrada do centro para que as diferentes clases puideran collelos para traballar na clase.

                                                                                                                       

 

O alumnado de 2º de Educación Primaria prepararon e leron o libro "Cuando las niñas vuelan alto" ás nenas e nenos de Educación Infantil e de 1º de Educación Primaria.

                       

Nas clases de Educación Infantil e de 1 e 2º de Educación Primaria elaboraron unha coroa e os cursos superiores un mural dando as grazas ás mulleres que aportaron algo o noso mundo.

                                                    

 

*** PROCEDEMENTO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024

 • PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Do  1 de MARZO ao  20 de MARZO 2023

 

 • DOCUMENTACIÓN

- Fotocopia do DNI do alumno e copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros da unidade familiar.

                      -  De se dar o caso, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

                      -  Copia do DNI do solicitante e membros computables da unidade familiar cando se opoñan á consulta automática dos datos.

 - Información para as familias monoparentales, PREMER AQUÍ 

 

IMPORTANTE: A solicitude, xunto co Anexo II Bis deberá vir asinada polos dous proxenitores, titores ou acolledores do menor.

 

 • FORMAS DE PRESENTAR AS SOLICITUDES
  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:  ADMISIONALUMNADO xunto coa documentación. 
  2. Na sede electrónica da Xunta   mediante Chave365 ou Certificado Dixital. A solicitude faise na sede, onde se sobe a documentación escaneada. Neste caso non é necesario entregar nin a solicitude nin a documentación no centro, sempre que se complete correctamente o procedemento.

  3. No centro. Hai que recoller o  impreso ED550B, cumprimentalo, asinalo e presentalo xunto coa documentación. 

 

  • NORMATIVA
   • DECRETO 13/2022, de 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Anexo I

   •  Orde de 21 de octubre de 2022 polo que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedimiento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánicaca 2/2006, do 3 de mayo, de educación (DOG nº 212 do 8 de novembre de 2022).

 

 • ASPECTOS IMPORTANTES DA ORDE A TER EN CONTA:

Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. De presentarse máis dunha solicitude ou se se comproba a falsidade ou uso fraudulento da documentación achegada perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

 • OFERTA DE VACANTES

 

CURSO

VACANTES

4º INFANTIL

22 + 3 NEAE

5º INFANTIL

9

6º INFANTIL

11

1º PRIMARIA

1 + 3 NEAE

2º PRIMARIA

6

3º PRIMARIA

1

4º PRIMARIA

8

5º PRIMARIA

4

6º PRIMARIA

7

 

Informamos de que  as listaxes non poden ser publicadas no taboleiro exterior do centro nin na web, xa que a Axencia Nacional de Protección de Datos así o indica, polo que soamente serán expostas no taboleiro interno do centro. De todos xeitos, seguiremos informando a través desta vía durante todo o proceso.

 

 Calendario do proceso

 

 ⇒ Presentación da solicitude de admisión: 1 – 20 de marzo (ambos incluidos).

 ⇒ Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á finalización do prazo para presentar as solicitudes de admisión.  Do 21 de marzo ao 11 de abril. 

  Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:  25 de abril.

  Reclamación das  listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:  do 26 de abril ao 3 de maio. (na secretaría do centro onde presentou a solicitude)

  Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: 15 de maio.

  Reclamación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas, no prazo de 1 mes presentación de Recurso de alzada ante o Xefe Territorial de Educación de Pontevedra.

  Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: Do 20 ao 30 de xuño, (en xuño publicaremos máis información sobre este punto).

   Formalización da matrícula en ESO: Do 23 de xuño ao 07 de xullo(consultar na páxina web do centro de Ensinanza Secundaria onde se vaia a formalizar a matrícula por se teñen uns días específicos para a matrícula de cada curso)

 

 

 

 

Inicio do procedemento de RESERVA de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024

 

(SÓ PARA OS ALUMNOS QUE ESTE ANO ESTÁN EN 6º PRIMARIA)

Este luns 16 de xaneiro e ata o 6 de febreiro, comeza o prazo para reservar praza no Instituto no que os alumnos que este ano están en 6º de primaria, cursarán a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 

A reserva de praza será para IES Faro das Lúas, centro ao que o noso colexio está adscrito, e para iso deberá:

- Cumprimentar manualmente e firmar a solicitude de reserva (modelo: Anexo I ED550A) e entregalo  a través dos propios alumnos no colexio antes do 6 de febreiro. (XA LLES MANDAMOS UNHA COPIA POLOS RAPACES)

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberán contar con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Enlace:  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ . Nese mesmo enlace poden atopar toda a información que precisen.

 

    Se queren ir a outro instituto diferente, non poderán reservar, e deberán agardar entre o 1 e o 20 de marzo, ao período de ADMISIÓN,  e entregar a solicitude de admisión (modelo: Anexo II ED550B) no centro onde desexen cursar estudos da ESO

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se vai presentar solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

*** FELIZ 2023

                                                            

*** BO NADAL

*** RECOLLIDA DE ALIMENTOS

O noso centro participou do 28 de novembro ao 9 de decembro na Campaña de recollida de alimentos e productos de hixiene colaborando ca Asociación "Donamos y te ayudamos".

A recollida foi todo un éxito e damos as grazas a todos os que participaron.

O alumnado ten que ver a importancia de ser solidarios e cando as familias donan noutros establecementos os nenos e nenas non son moi conscientes desa colaboración.

Powered by Drupal - Design by artinet