Saltar navegación.

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

CONSELLO ESCOLAR

  • EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Natalia Dopazo Couto

Xefe de Estudos: Alberto Conejo Pumar

Secretaria: Lidia Casal Prieto

  • REPRESENTANTES DO MESTRES/AS

José Ángel Borregán Taranilla

Julia Travieso González

Rocío Fernández López

David López Fernández

Ana Sofía Seoane Prieto

  •  REPRESENTANTES DO PAIS/NAIS

Ana Belén Cendán Villadóniga

Elena Fernández Cartelle

María Fernanda Souto Freire 

  •   REPRESENTANTE DA A.N.P.A.

 Sara Tinoco Montoro

  •  REPRESENTANTE DO CONCELLO

 Ángeles Fuentes Maceiras

  •  REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE

 Mª Isabel Mouriño Martínez

PROFESORADO CURSO 2022-2023

 Equipo directivo

 Directora...............................Natalia Dopazo Couto

 Xefe de Estudos...................Alberto Conejo Pumar

 Secretaria.............................Lidia Casal Prieto

 Profesorado

 4º de E.I................................Lidia Casal Prieto

 5º- 6º de E.I..........................María Josefa Anido Abeledo

 1º de E.P...............................Susana Sánchez Doce 

 2º de E.P...............................María Crespo Vázquez

 3º de E.P................................Alberto Conejo Pumar

 4º de E.P................................Rocío Fernández López 

 5º de E.P................................Natalia Dopazo Couto

 6º de E.P............................... José A. Borregán Taranilla

 Educación Física...................Antonio Castro Martiño

 Educación Musical................Julia Travieso González

 Relixión Católica...................Mª Francisca López Magán

 Lingua inglesa.......................Mª Ángeles Tubío Froján

 Audición e Linguaxe..............Paula Fojo Lamas

 Pedagoxía Terapéutica.........Ana Sofía Seone Prieto

 Pedagoxía Terapéutica Preferente.......Ana Mª Mallo Seijas 

 Xefa do Dep. de Orientación..............David López Fernández

 Persoal non docente

 Conserxe..............................Enrique Rodríguez Bouza

 Coidadora............................Mª Isabel Mouriño Martínez 

Distribuir contido