Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

CONSELLO ESCOLAR

 

Directora: Natalia Dopazo Couto

 Xefa de Estudos: Julia Travieso González

 Secretaria: Susana Sánchez Doce

 

 Representantes dos mestres

 

 Mª Jesús González Pérez

 Mª José Rodríguez Rodríguez

 Mª Ángeles Salorio Fernández

Antonio Castro Martiño

Carmen Sedes Redondo

 

Representantes dos pais/nais

 

Nuria Grandal Amado

Luís Moledo Pereiro

Beatriz Rodríguez González

Paula Romero Fernández

 

 Representante da A.N.P.A.

 Mª Isolina Córdoba Barro

 

Representante do Concello

 Cristina Bouza Bellón

 

Representante do persoal non docente

 Mª Isabel Mouriño Martínez

 

PROFESORADO

PROFESORADO DO CURSO 2018/2019

 Equipo directivo

 Directora...............................Natalia Dopazo Couto

 Xefa de Estudos...................Julia Travieso González

 Secretaria.............................Susana Sánchez Doce

 Profesorado

 4º e 5º (A) de E.I...................María Jesús González Pérez

 5º (B) e 6º de E.I...................Susana Sánchez Doce

 1º de E.P...............................María Josefa González Santalla

 2º de E.P...............................Natalia Dopazo Couto

 3º de E.P...............................Marián Salorio Fernández

 4º de E.P...............................María José Rodríguez Rodríguez

 5º de E.P...............................José A. Borregán Taranilla

 6º de E.P...............................María Carme Novo Montero

 Educación Física..................Antonio Castro Martiño

 Educación Musical................Julia Travieso González

 Relixión Católica...................Mª Francisca López Magán

 Lingua inglesa.......................Mª Carmen Dolores Sánchez Alvariño

 Audición e Linguaxe..............Area Pérez Piñeiro

 Pedagoxía Terapéutica.........Carmen Sedes Redondo

 Dep. de Orientación..............Mª Carmen Mendiguchía Regal

 Persoal non docente

 Conserxe..............................Enrique Rodríguez Bouza

 Auxiliar Técnico Educativo...Mª Isabel Mouriño Martínez

Distribuir contido