Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR

Director...................Susana Sánchez Doce

Xefa de Estudios.......Julia Travieso González

Secretaria................María Carme Novo Montero

 

Mestres

Mª Josefa González Santalla

Mª Jesús González Pérez

Mª Carmen Mendiguchía Regal

Mª José Rodríguez Rodríguez

Mª Ángeles Salorio Fernández

 

 

Pais

María José Galego Álvarez

Laura Barro Lamas

Noelia Nieto López

Nuria Grandal Amado  

 

ANPA

Mª Isolina Córdoba Barro

 

Concello

Cristina Bouza Bellón 

 

Non docente

Mª Isabel Mouriño Martínez 

PROFESORADO

EQUIPO DIRECTIVO

Director................ Susana Sánchez Doce

Xefa de estudos....Julia Travieso González

Secretaria............María Carme Novo Montero

PROFESORADO

4º INF...................María Jesús González Pérez 

5º e 6º INF............Gema Campos Tenreiro 

Apoio infantil..........Susana Sánchez Doce

1º PRI...................Rosario Monjardín Ferreiro

2º PRI...................María Josefa González Santalla

3º PRI...................María José Rodríguez Rodríguez

4º PRI...................José Ángel Borregán Taranilla

5º PRI...................María Carme Novo Montero

6º PRI...................Marián Salorio Fernández

Ed Física...............Antonio Castro Martiño

Música..................Julia Travieso González

Relixión................,,Mª Francisca López Magán

Inglés....................Mª Yolanda Valencia García

Audición/ Ling.... Area Pérez Piñeiro

Pedagoxía terap......Carmen Sedes Redondo

Orientación.............Mª Carmen Mendiguchia Regal 

PERSOAL NON DOCENTE  

Conserxe.............Enrique Rodríguez Bouza

Coidadora:........... Mª Isabel Mouriño Martínez  

Distribuir contido