C.E.I.P. Salgado Torres

Reunión 4º de Educación Infantil (3 anos) - Curso 2017-18

 

Comunicamos que a reunión coas familias dos nenos e nenas de 4º de Educación Infantil (3 anos) está prevista para o día 4 de setembro ás 12:30h (recordamos que a esta reunión é convinte non asistir cos nenos e nenas)

Deixamos no documento adxunto as recomendacións para levar a cabo ao longo do verán en relación ao período de adaptación.

FONDO E AXUDAS LIBROS E MATERIAL

LISTAXE DEFINITIVA

DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO  E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017-18

 

As listaxes poderanse consultar no taboeiro de anuncios do Centro.

Fondo de Libros:

Nos documentos adxuntos pódense consultar as listas definitivas dos libros adxudicados do fondo solidario de libros a cada alumno/a. Os libros entregaranse aos nenos/as na clase a principios do vindeiro curso.

Vales material e libros de texto:

Nos documentos adxuntos pódense consultar as listas das axudas concedidas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Os vales poderanse recoller do 12 ao 14 de xullo na secretaría do centro (horario de 10:00 a 13:00). Se non se recollen nestas datas poderán pasar a retiralos a partir do 1 de setembro.

Os vales só se entregarán a:

- Persoa solicitante presentando o seu DNI

- Persoa autorizada polo solicitante. Presentando:

- Unha autorización na que se sinale:

1.- Nome e DNI do/a solicitante

2.- Nome e DNI da persoa autorizada para recoller o/s vale/s

3.- O/s vale/s que recollerá

4.- Lugar e data

5.- Sinatura

- fotocopia do DNI da/o solicitante.

- DNI da persoa autorizada para comprobar a súa identidade.

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18

 

No documento adxunto deixamos o listado de libros de texto para o vindeiro curso 2017-18.

O listado de material entregarase ao alumnos/as o primeiro día de clase do vindeiro curso.

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017-18

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

CURSO 2017-18

 

No documento adxunto están as listas definitivas de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2017-18.

Contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán presentar recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.