CEIP Ponte dos Brozos

HORARIOS ENTRADA/SAÍDA DO CENTRO

PAVILLÓN I. Porta de acceso ao recinto E1

 

Porta Norte

 

·      1º EP. Entrada ás 9:20 - Saída ás 14:20

·      2º EP. Entrada ás 9:25 - Saída ás 14:25

 

Porta Sur

 

·      4º EP: Entrada ás 9:25 - Saída ás 14:30

 

 

PAVILLÓN II. Porta de acceso ao recinto E3

 

Porta Sur

 

·      3º EP. Entrada ás 9:20 - Saída ás 14: 20

 

 

PAVILLÓN II. Porta de acceso ao recinto E4

 

Porta Norte

 

 

·      5º EP. Entrada ás 9:25 – Saída ás 14:25

·      6º EP. Entrada ás 9:30 – Saída ás 14:30

 

PAVILLÓN III. Porta de acceso ao recinto E6

 

·      6º EI.

§  Entrada ás 9:25.

§  Saída A, ás 14:10

§  Saída B e C, ás 14:15

§  Saída D e E, ás 14:20

 

PAVILLÓN III. Porta de acceso ao recinto E5

 

§  5º EI. Aceso ao pavillón pola porta de emerxencias que dá ás aulas.

 

§  Entradaás 9: 20

§  Saídas:

§  A e B ás 14:15

§  C ás 14:10

§  D e E ás 14:20

 

§  4º EI. Entrada ás 9:30 – saída ás 14:00