try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Otero Pedrayo

PERSOAL DO CENTRO E CONSELLO ESCOLAR

 

CONSELLO ESCOLAR

REPRESENTACIÓNS

TITULARES

Presidencia

Dna. Luz Elena Grande Ferrero

Vicepresidencia

Dn. Víctor Manuel Casal Rodríguez

Secretario

Dn. José Manuel de la Fuente Veleiro

Representante do profesorado

Dna. Tania López Cabello

Representante do profesorado

Dna. Concepción Losada Gómez.

Representante do profesorado

Dna. Jana Luaces Ibáñez.

Representante do profesorado

Dna. Ana Rúa Rodríguez

Representante do profesorado

Dna. Susana Gallego Riveiro

Representante dos pais/nais

Dna. Susana Pardellas Gómez

Representante dos pais/nais

Dn. Enrique Vila Barros

Representante dos pais/nais

Dna. Aránzazu Comesaña Comesaña

Representante dos pais/nais

Dna. María Jesús Casal Barros

Representante da ANPA

Dn. Eduardo Vázquez Pérez

Representante do Persoal de Servizos

Dna. Mª Jesús Fernández Giráldez

Representante do Concello de Vigo

Dna. Mª jesús Sanromán Varela.

PROFESORES TITORES E ESPECIALISTAS

EDUCACIÓN INFANTIL

NIVEL

PROFESOR/A

Infantil -3 anos

Dna. Mª Paloma Presa Pérez

Infantil -4 anos

Dna. Tania López Cabello

Infantil -5 anos

Dna. Jana Luaces Ibáñez

EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL

PROFESOR/A

1º E.P.

Dna. Isis Alonso González

2º E.P.

Dna. Rosalía Jessie Lucchini Leiva

EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL

PROFESOR/A

3º E.P.

Dna. Susana Gallego Riveiro

4º E.P.

Dna. Silvina Domínguez Blanco

EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL

PROFESOR/A

5º E.P.

Dn. Concepción Losada Gómez

6º E.P.

Dna. Víctor Manuel Casal Rodríguez

ESPECIALISTAS

ESPECIALIDADE

PROFESOR/A

Educación Musical

Dna. Susana Vázquez Rial

Educación Física

D. José Manuel de la Fuente Veleiro

Lingua Inglesa

Dna. María Consuelo Prelchi Gallego

Psicopedagoxía e Orientación

Dna. Esther Helen García Carrasco

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Vanesa Alén Davila

Audición e Linguaxe

Dna. María Alonso Castro/Elena Vázquez Bugarín

Educación Relixiosa

Dna. Ana Rúa Rodríguez