ADMISION DE ALUMNOS PARA O CURSO 2017/2018

Comunicamos as familias interesadas en matricular aos seus fillos-as neste Colexio que entre o 1 e o 20 de Marzo poderán entregar a solicitude de praza debidamente cumplimentada, na secretaría do Centro. Tamén lembramos a todas as familias, con alumnado matriculado no Colexio, que teñen garantida a praza escolar, sempre que non soliciten praza noutro centro no que resultaran admitidos. A continuación aportamos os  documentos de interese para este proceso de admisión , pinchando neles poderán acceder aos documentos para velos ou imprimilos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2017- 18

DO 1  AO 20 DE MARZO

 

 

OS IMPRESOS PÓDENSE RECOLLER NA SECRETARÍA DO CENTRO OU IMPRIMIR DA PAXINA WEB DO CENTRO

www.edu.xunta.es/centros/ceipoteropedrayo

 

LEXISLACION APLICABLE

INFORMACION AS FAMILIAS

IMPRESOS MATRICULA

 

COMEDOR E TRANSPORTE

Infórmase que segundo o Decreto de admisión e a  Orde de admisión establécense as datas e normas para a SOLICITUDE DE COMEDOR E TRANSPORTE, así,  a solicitude farase no mes de ABRIL, no cal  TODO O ALUMNADO QUE QUEIRA FACER USO DESTES SERVIZOS(tanto os de nova matrícula como os que xa están matriculados no centro) DEBERAOS SOLICITAR  ASÍ COMO ENTREGAR A DOCUMENTACION PERTINENTE  SEGUNDO A MODALIDADE POLA QUE SE SOLICITE. :

·       Alumnado transportado : padrón,

·       Por incompatibilidade horaria : certificados empresa con horarios .

·       Por familia numerosa: título familia numerosa vixente

·       Por motivos socioeconómicos... : informe social..

·       Violencia de xénero : documentación

IMPRESOS SOLICITUDE COMEDOR E TRANSPORTE

 

 

 

MODELO DE AUTODECLARACION COMEDOR ESCOLAR 2016

 

TODO O ALUMNADO ADMITIDO NO COMEDOR ESCOLAR DEBERÁ PRESENTAR O MODELO DE AUTODECLARACIÓN NA SECRETARIA DO CENTRO O ANTES POSIBLE, SENDO A DATA LIMITE O 20 DE SETEMBRO.

LEMBRASE QUE DEBE VIR FIRMADA POR

MODELO AUTODECLARACION

LISTAXE PROVISIONAL DO COMEDOR CURSO 16-17

Estimadas Familias:

Pregamos veñan a dar de baixa o antes posible a aqueles alumnos/as que non fagan uso do comedor este curso. 

Recordamos que teñen que entregar na secretaría do centro a instancia de taxas.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

LISTADO PROVISIONAL DE NON ADMITIDOS

HORARIO DO CENTRO

Co  paso á xornada continua o horario do centro queda da forma seguinte. VER HORARIO

 

 

CALENDARIO ESCOLAR

A Consellería de Educación xa publicou o Calendario Escolar para o curso 2016/17.

VER CALENDARIO ESCOLAR  XUNTA GALICIA

CALENDARIO DIAS LECTIVOS E FESTIVOS

LISTAXE DE LIBROS COMPLEMENTARIOS QUE APORTARÁ O CENTRO

LISTAXE DE LIBROS QUE O CENTRO COMPLEMENTARÁ PARA O ALUMNADO DE 3º - 4º - 5º - 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

PINCHAR PARA VER  O DOCUMENTO

LISTAXES DE CURSOS E TITORES/AS 2016-17

Relación de titorías con alumnado e titor/a para o curso 2016-17:

4º INFANTIL (A-B-C)                                1º E. PRIMARIA (A-B-C)                     4º E. PRIMARIA (A-B-C)

5º INFANTIL (A-B-C)                                2º E. PRIMARIA (A-B-C-D)                  5º E. PRIMARIA (A-B-C-D)

6º INFANTIL (A-B-C)                                3º E. PRIMARIA (A-B-C)                      6º E. PRIMARIA (A-B-C)

Powered by Drupal - Design by artinet