Skip to Content

COMEDOR ESCOLAR 24-25

COMEDOR ESCOLAR PROVISIONAL CURSO 24 -25

 • Número de prazas ofertadas  ---------------------------------  455
 • Número de prazas cubertas a 30 de Xuño -----------------  437
 • Número de prazas provisionais a sortear en setembro ---- 18
 • O número de prazas para setembro poderán variar no caso de incorporarse alumnos con dereito a comedor procedentes de inspección educativa...

Antes do 1 de Setembro todo o alumnado admitido ao comedor deberá presentar na secretaría do centro  o MODELO DE AUTODECLARACION que poden descargar aquí. De non presentalo antes desa data, consignaráselle 4,50 euros por día .

 

COMEDOR ESCOLAR : PRAZAS- TAXAS - COLABORADORES/AS

DOCUMENTO AOTOLIQUIDACION TAXAS COMEDOR 24 -25

 

Na primeira semana de Xullo sairá  a listaxe de prazas provisionais de comedor escolar para o curso 2024-25.

 

O alumnado admitido nesa listaxe deberá facer entrega antes do 1 de Setembro do impreso de autoliquidación de taxas que poden descargar aquí.

 

Para facer o cálculo da renda terase en conta  o exercicio fiscal do 2023 e a situación familiar a 31 de Decembro de cada ano polo que se un fillo cumpre 18 durante o ano xa non formará parte da unidade familiar nese período impositivo.

 

Toda a información na instrucción 1/2024 que poden consultar no enlace .

 

DOCUMENTO PARA DESCARGAR (TAXAS AUTOLIQUIDACION)

 

INSTRUCCIÓN 1/2024 COMEDORES ESCOLARES

 

COLABORADORES/AS COMEDOR ESCOLAR 24-25

 

A Consellería ven de aceptar unha solicitude do centro para ampliar o número de colaboradores/as de comedor pasando a ter para o curso 24-25 e sucesivos 16 colaboradores/as de comedor. 

 

Sen as 16 persoas colaboradoras, o comedor non poderá entrar en funcionamento.

 

Aquelas nais/pais, titores legais ou acolledores legais que contedes con dispoñibilidade horaria, podedes apuntarvos na secretaría do centro. É unha labor importante para o bo funcionamento do centro.

 

 • As condicións do traballo son as seguintes:
 • Poderán xantar no comedor do centro a partir das 13,30 horas
 • En horario de 14:150 a 15:30 atenderán o comedor e desempeñarán as funcións propias do servizo. 
 • En horario de 15:30 a 16:30 faranse quendas de colaboradores/as que vixiarán ao alumnado e coidarán deles ata que sexan entregados aos buses , pais ou os mestres de garda da tarde
 • A relación laboral será de colaborador/a – voluntario/a.
 • Asinase un documento de colaboración.
 • Debe achegarse certificación negativa do rexistro Central de Delincuentes Sexuais.
 • Cobrarase 12,50 euros día que a Consellería aboará trimestralmente

 

                                                                SOLICITUDE COLABORADOR/A

 

                  

 

 

MATRICULA I.E.S AGRA DE LEBORIS

Prezadas familias:

Achegámosvos a través do alumnado os sobres para matricularse no I.E.S Agra de Leborís.

Infórmanos a dirección do I.E.S que faltan os impresos de comedor e transporte. Deberedes preguntar por eles o día que vaiades formalizar a matrícula.

DATAS E HORARIO MATRICULA

 • LUNS 24 XUÑO -------------- 09:00 – 14:00
 • MARTES 25 XUÑO ----------  09:00 – 14:00

LIBROS TEXTO E AXUDA A MATERIAL

SOLICITUDE AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS, MATERIAL CURSO 2024-2025.

Ven de publicarse a Orde do 7 de Maio pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria

 • Lembrar que o centro está no programa EDIXGAL (libro electrónico) polo que o alumnado  5º e 6º non usarán libro físico e a principio do curso 2024-2025 repartiráselle un ordenador persoal. Estes niveis, sí poderán solicitar axuda para material de cumprir os requisitos.
 • Mantéñense os libros de 3ºe 4º Primaria. Serán os mesmos que se utilizaron no curso 2023-24.

O PRAZO DE SOLICITUDE REMATA O 21 DE XUÑO.

FORMAS DE SOLICITALO.

Hai tres formas de solicitar as axudas:

 O anexo II deberá imprimirse e cubrila manualmente, asinala e logo engadila como un anexo  na solicitude. Tamén se deberá engadir como anexo , de cubrila en sede electrónica, o libro de familia e outros 

COLABORADORES/AS DE COMEDOR

 

Como sabedes o comedor do centro funciona con 11 mamás/papás colaboradores. Sen as 11 persoas colaboradoras, o comedor non poderá entrar en funcionamento.

Aquelas nais/pais, titores legais ou acolledores legais que contedes con dispoñibilidade horaria, podedes apuntarvos na secretaría do centro. É unha labor importante para o bo funcionamento do centro.

 

 • As condicións do traballo son as seguintes:
 • Poderán xantar no comedor do centro a partir das 13,30 horas
 • En horario de 14:150 a 15:30 atenderán o comedor e desempeñarán as funcións propias do servizo. 
 • En horario de 15:30 a 16:30 faranse quendas de colaboradores/as que vixiarán ao alumnado e coidarán deles ata que sexan entregados aos buses , pais ou os mestres de garda da tarde
 • A relación laboral será de colaborador/a – voluntario/a.
 • Asinase un documento de colaboración.
 • Debe achegarse certificación negativa do rexistro Central de Delincuentes Sexuais.
 • Cobrarase 12,50 euros día que a Consellería aboará trimestralmente.

 

SOLICITUDE COLABORADOR/A

 

ADMISION E MATRICULA CURSO 24-25

Comunicamos as familias interesadas en matricular aos seus fillos/as neste Colexio que entre o 1 e o 20 de Marzo poderán entregar a solicitude de praza debidamente cumprimentada, na secretaría do Centro. Tamén lembramos a todas as familias, con alumnado matriculado no Centro, que teñen garantida a praza escolar  sempre que non soliciten praza noutro centro no que resultaran admitidos. A continuación aportamos os  documentos de interese para este proceso de admisión , pinchando neles poderán acceder aos documentos para velos ou imprimilos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES PARA O CURSO  2023- 24

 DO 1  AO 20 DE MARZO 

 OS IMPRESOS PÓDENSE RECOLLER NA SECRETARIA DO CENTRO , IMPRIMIR DA PAXINA WEB DO CENTRO OU NA APLICACIÓN "ADMISION ALUMNADO" A TRAVÉS DA CAL TAMÉN PODEN REALIZAR TODO O  O PROCESO DE ADMISIÓN, CUBRIR OS IMPRESOS, IMPRIMILOS.... E CONSULTAR A LEXISLACION AO RESPECTO

 ENLACE A ADMISION ALUMNADO (pinchar) 

www.edu.xunta.es/centros/ceipoteropedrayo

INFORMACION ÁS FAMILIAS

LEXISLACION APLICABLE

  IMPRESOS MATRICULA

 Documentacion Xeral Necesaria para solicitar a Admisiónque deberán aportar todos/as  os/as  solicitantes .

 

 SOLICITUDE COMEDOR E TRANSPORTE 24-25

 COMEDOR E TRANSPORTE

Infórmase que segundo o Decreto de admisión e a  Orde de admisión establécense as datas e normas para a SOLICITUDE DE COMEDOR E TRANSPORTE, así,  a solicitude FARASE NO MES DE ABRIL no cal  TODO O ALUMNADO QUE QUEIRA FACER USO DESTES SERVIZOS(tanto os de nova matrícula como os que xa están matriculados no centro) DEBERAOS SOLICITAR  ENTREGANDO A DOCUMENTACION SEGUNDO A MODALIDADE POLA QUE SE SOLICITE

 ·       Alumnado transportado : padrón.

 •     Por incompatibilidade horaria:certificados empresa con horarios.

 ·       Por familia numerosa: título familia numerosa vixente.

 ·       Por motivos socioeconómicos... : informe social.

 ·       Violencia de xénero : documentación acreditativa.

IMPRESOS SOLICITUDE COMEDOR E TRANSPORTE

 

XORNADA PORTAS ABERTAS

Se queredes vir a coñecer o noso cole apuntade a seguinte data nos vosos calendarios.

PROBAS DIAGNOSTICAS 4º E. PRIMARIA

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades vén de facer pública no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se ditan as instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico que atinxen a 4º de Educación Primaria e 2º de Secundaria, tal e como obriga o Ministerio de Educación a través da actual lei educativa estatal LOMLOE.

As avaliacións aplicaranse en todos os centros educativos onde se impartan estas ensinanzas

Avaliaranse as competencias matemática e lingüística en lingua e literatura galega, e castelá e en lingua estranxeira

As probas terán carácter informativo, formativo e orientador para o centro, que recibirá información sobre os resultados acadados polo conxunto do seu alumnado por etapa e competencia avaliada

 

DATAS DE CELEBRACIÓN : 10 e 11 de ABRIL.

Distribuir contido


by Dr. Radut