Procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria

Saiu publicada a ORDE que regula o reparto de mascarillas no alumno de educación primaria.

PRAZO: do 16 ao 27 de Novembro

Non ten que presentar solicitude o alumnado que foi beneficiario da axuda de material para o curso 2020-21

A renta a ter en conta será a do exercicio 2018, igual que foi para a axuda de material.

O baremo aplicado é o mesmo co da solicitude de axuda para material no curso 2020-21.

Pódese consultar dita orden no documento anexo

 

 

 

 

O "SAMAGOSTO" NO PEDRAYO

Como non podía ser doutra maneira o alumnado e profesorado do Otero Pedrayo celebrou, como todos os anos, o noso SAMAGOSTO. Este curso non tivemos castañas pero si unha saborosa chocolatada. En breve teredes máis imaxes desta celebración da que disfrutamos no cole. Disfraces, torneo de peóns, chocolatada, música.... iso sí, com moita precaución pero que esta situación NON NOS PARE. Nesta primeira entrega podedes ver tres RAP feitos polo alumnado e profesorado para animar a festa: O Rap dos Peóns, O Rap do Magosto e o Rap do Samain. Non o perdades e lembrade "CUIDËMONOS ENTRE TODOS".

NORMAS COVID OTERO PEDRAYO


O alumnado e profesorado do Otero Pedrayo fixeron este video con moito cariño para lembrar as normas máis importantes neste tempo de pandemia. Lembra "SE TE CUIDAS, CUIDASNOS"

 VIDEO

AUTORIZACION ALUMNADO DE 4º,5º,6º NAS SAÍDAS ÁS 15:30 DESPOIS DO COMEDOR

Aquelas familias que queiran autorizar aos alumnos de 4º,5º,6º a sair sós do centro ás 15:30, despois do comedor, deberán cubrir e ntregar no centro a autorización que se adxunta neste escrito.

AUTORIZACIÓN SAIR SOLOS

PLAN ADAPTACION Á SITUACIÓN COVID-19

 

Estimadas familias:
O Protocolo establecido polas Consellerías de Sanidade e Educación determina que os proxenitores se comprometen a realizar diariamente ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se comprometen a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:

De ter síntomas compatibles coa COVID-19, poñeranse en contacto co pediatra e con algún dos membros do equipo COVID do centro educativo.

 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do Centro.

 

En consecuencia, a lexislación establece que deberán asinar a declaración responsable que recolle todo o anterior, e deberá traela o alumno/a correctamente cuberta e asinada o primeiro día lectivo. A devandita declaración poden atopala na nosa web.

AUTOENQUISA (Deberá realizarselle todo o día)

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Deben cubrila todas as familias)

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE CONTIXENCIA

PROTOCOLO ADAPTACIÓN DO CENTRO

ANEXOS: ENTRADAS, SAÍDAS, RECOLLIDA DE ALUMNOS..

É importante resaltar que estos plans non son documentos pechados e iremos engadindo todas as novas que incorporen as Consellerías de Educación e Sanidade, co obxectivo de manter ao alumnado, persoal docente e non docente e ás familias baixo a maior seguridade posible.

 

 

COMEDOR DEFINITIVO 2020-2021

Listaxes definitiivas de comedor escolar.

O alumnado da lista de espera que sexa beneficiario de praza tras o sorteo realizado no Consello Escolar deberá esperar a que o chamen do centro para a súa incorporación. Ata ese momento non poderá facer uso do comedor escolar.

LISTAXE ADMITIDOS DEFINITIVA

LISTAXE ESPERA DEFINITIVA

CURSO 2020-2021

Benvidos ao curso 2020/2021

Comunicámoslle que o día 10 de setembro, nos horarios e coa organización  que se publicarán a semana próxima, comezará a actividade lectiva para os niveis de 4º de E. infantil, 5º de E. infantil, 1º, 2º e 3º de E. Primaria.
O venres, día 11, comezarán os alumnos de 6º de E. infantil, 4º,5º e 6º de E. Primaria.

Informámoslles ás familias do alumnado de E. Infantil que debido as circunstancias excepcionais polas que estamos atravesando neste inicio de curso e de xeito excepcional, ao alumnado de 5º Infantil e 6º de infantil se lle aplicará un breve período de adaptación do cal se informará unha vez celebrado o Consello Escolar do centro.
En ambos casos, as entradas e saídas, horarios e organización -en atención ao Protocolo COVID que elaborou o centro segundo o Protocolo e as Instrucións da Consellería- son moi distintas e diferentes a anos anteriores polo que pregamos que a partir do venres, día 4, todas as familias consulten na nosa páxina web todo o referido a este tema: entradas, protocolo, transporte...
Ao tempo, lembramos a obriga imposta desde a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade, da prohibición para que calquera pai/nai de E. Primaria acceda ao centro, sexa recinto interior ou exterior (patio) sen a debida autorización por parte do centro.

No caso de Educación Infantil, o alumnado só poderá ir acompañado dun único adulto.

 

Powered by Drupal - Design by artinet