AUTORIZACION ALUMNADO DE 4º,5º,6º NAS SAÍDAS ÁS 15:30 DESPOIS DO COMEDOR

Aquelas familias que queiran autorizar aos alumnos de 4º,5º,6º a sair sós do centro ás 15:30, despois do comedor, deberán cubrir e ntregar no centro a autorización que se adxunta neste escrito.

AUTORIZACIÓN SAIR SOLOS

PLAN ADAPTACION Á SITUACIÓN COVID-19

 

Estimadas familias:
O Protocolo establecido polas Consellerías de Sanidade e Educación determina que os proxenitores se comprometen a realizar diariamente ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se comprometen a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:

De ter síntomas compatibles coa COVID-19, poñeranse en contacto co pediatra e con algún dos membros do equipo COVID do centro educativo.

 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do Centro.

 

En consecuencia, a lexislación establece que deberán asinar a declaración responsable que recolle todo o anterior, e deberá traela o alumno/a correctamente cuberta e asinada o primeiro día lectivo. A devandita declaración poden atopala na nosa web.

AUTOENQUISA (Deberá realizarselle todo o día)

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Deben cubrila todas as familias)

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE CONTIXENCIA

PROTOCOLO ADAPTACIÓN DO CENTRO

ANEXOS: ENTRADAS, SAÍDAS, RECOLLIDA DE ALUMNOS..

É importante resaltar que estos plans non son documentos pechados e iremos engadindo todas as novas que incorporen as Consellerías de Educación e Sanidade, co obxectivo de manter ao alumnado, persoal docente e non docente e ás familias baixo a maior seguridade posible.

 

 

COMEDOR DEFINITIVO 2020-2021

Listaxes definitiivas de comedor escolar.

O alumnado da lista de espera que sexa beneficiario de praza tras o sorteo realizado no Consello Escolar deberá esperar a que o chamen do centro para a súa incorporación. Ata ese momento non poderá facer uso do comedor escolar.

LISTAXE ADMITIDOS DEFINITIVA

LISTAXE ESPERA DEFINITIVA

CURSO 2020-2021

Benvidos ao curso 2020/2021

Comunicámoslle que o día 10 de setembro, nos horarios e coa organización  que se publicarán a semana próxima, comezará a actividade lectiva para os niveis de 4º de E. infantil, 5º de E. infantil, 1º, 2º e 3º de E. Primaria.
O venres, día 11, comezarán os alumnos de 6º de E. infantil, 4º,5º e 6º de E. Primaria.

Informámoslles ás familias do alumnado de E. Infantil que debido as circunstancias excepcionais polas que estamos atravesando neste inicio de curso e de xeito excepcional, ao alumnado de 5º Infantil e 6º de infantil se lle aplicará un breve período de adaptación do cal se informará unha vez celebrado o Consello Escolar do centro.
En ambos casos, as entradas e saídas, horarios e organización -en atención ao Protocolo COVID que elaborou o centro segundo o Protocolo e as Instrucións da Consellería- son moi distintas e diferentes a anos anteriores polo que pregamos que a partir do venres, día 4, todas as familias consulten na nosa páxina web todo o referido a este tema: entradas, protocolo, transporte...
Ao tempo, lembramos a obriga imposta desde a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade, da prohibición para que calquera pai/nai de E. Primaria acceda ao centro, sexa recinto interior ou exterior (patio) sen a debida autorización por parte do centro.

No caso de Educación Infantil, o alumnado só poderá ir acompañado dun único adulto.

 

FONDO LIBROS DEFINITIVO 3º,4º,6º PRIMARIA - VALES ADQUISICION LIBROS (1º , 2º) E VALES DE MATERIAL

Publicáronse as LISTAXES DEFINITIVAS de admitidos no fondo libros .Sae cos libros que lle corresponde a cada alumno/a

 Poden consultarse nos taboleiros do centro ou na aplicacion fondo libros( entrando coa chave 365 ou certificado dixital).

 Xa se poden recoller os VALES DE ADQUISICION DE LIBROS PARA 1º E 2º DE PRIMARIA E OS VALES DE MATERIAL PARA ALUMNADO DE  PRIMARIA, DESDE HOXE ATA O VENRES.

Os vales que non se recollan nestas datas poderán recollerse en setembro

 

 

 

 

DESPEDIDA ALUMNADO DE 6º E. PRIMARIA E 6º E. INFANTIL

Chegou o curso ao seu fin. Este ano foi un final atípico para todos pero non podiamos deixar aos nenos/as de 6º de Primmaria sin a súa despedida. Tampouco podían quedar os pequenos de infantil sen a súa. Aos de sexto decirlles un ata pronto, desexarlles o mellor no seu paso ao IES e que nunca se olviden de nós. Aos de Infantil non os imos despedir, máis ben dicímoslle un "Benvidos a primaria", estámosvos esperando.

Agradecerlle as titoras dos distintos cursos e a todas as mestras e mestres que dunha maneira ou doutra participaron nestes preciosos vídeos.

O noso agradecemento, como non, aos pais por toda a colaboración prestada e máis nestes momentos tan difíciles para todos.

Deixámosvos con estes preciosos e emotivos vídeos

Só queda dspedirnos ata o curso que ben.

 

SOLICITUDE COMEDOR E TRANSPORTE 2020-2021

Ábrese o prazo para solicitar transporte e comedor para o curso 2020 - 2021. O prazo de entrega de solicitudes iniciase o 25 de Xuño e remata o 15 de Xullo. Lembrámoslles  que as solicitudes de comedor deberán vir acompañadas da documentación necesaria segundo o criterio polo que se solicite ( padrón, certificados de traballo dos pais e nais, certificado de familia numerosa, certificado de servizos sociais).

Asemade, ábrese o prazo para presentarse como colaborador/a de comedor.

Debido a situación sanitaria pola que estamos pasando e para evitar un número excesivo de persoas no centro desde a dirección informámoslle a solicitudes faranse por cursos e días para  evitar así a concentración de persoas no centro e poder cumprir os protocolos de seguridade.

Prégase que, na medida do posible respecten os días sinalados e accedan ao centro coas medidas de protección necesarias (mascarilla) e respectando as distancias de seguridade.

 

CURSO  19/20

XESTIÓN

DATA SOLICITUDE COMEDOR E TRANSPORTE

4º E. INFANTIL (3 ANOS)

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

25  XUÑO

5º E. INFANTIL (4 ANOS)

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

26  XUÑO

6º E. INFANTIL (5 ANOS)

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

29  XUÑO

1º E. PRIMARIA

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

30  XUÑO

2º E. PRIMARIA

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

1  XULLO

3º E. PRIMARIA

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

2  XULLO

4º E. PRIMARIA

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

3  XULLO

5º E. PRIMARIA

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

6  XULLO

     

ALUMNADO QUE SE INCORPORA NOVO AO CENTRO

SOLICITAR COMEDOR E TRANSPORTE

8  XULLO

 LEXISLACION E INFORMACION.

DOCUMENTACION A ENTREGAR

TODOS OS DOCUMENTOS PERMITEN ESCRIBIR (AUTORRELLENABLES), GARDAR E IMPRIMIR

COLABORADORES/AS

Como sabedes o comedor do centro funciona con 11 mamás/papás colaboradores. Sen as 11 persoas colaboradoras, o comedor non poderá entrar en funcionamento ao inicio de curso. Aquelas nais/pais que teñades aos nenos no comedor e contedes con dispoñibilidade horaria, podedes apuntarvos na secretaría do centro. É unha labor importante para o bo funcionamento do centro.

  • As condicións do traballo son as seguintes:
  • Poderán xantar no comedor do centro a partir das 13,30 horas
  • En horario de 14,20 a 15,30 atenderán o comedor e desempeñarán as funcións propias do servizo. 
  • En horario de 15,30 a 16,00 faranse quendas de tres colaboradores/as que vixiarán ao alumnado e coidarán deles ata que sexan entregados aos buses ou pais ou os mestres de tarde
  • A relación laboral será de colaborador/a – voluntario/a. Cobrarase 9,39 euros día que a Consellería aboará trimestralmente.

SOLICITUDE COLABORADOR/A

 

 

LIBROS TEXTO 2020-2021

LISTAXE  DE LIBROS TEXTO 2020-2021

  • O centro foi admitido no programa E-Dixgal (libro dixital) polo que en 5º de E.P non terán que comprar libros noin serán de préstamo. En setembro entregaráselle a cada alumno/a un ordenador portatil. As familias deste alumnado cponvocaranse en Setembro para darlles a coñecer como funciona o proxecto.
  • Hai libros que non hai que mercar. Figuran na listaxe .
  • AXENDA ESCOLAR: para o curso 2020-21 daráselle a todo o alumnado unha axenda escolar gracias á colaboración da ANPA e do Concello. Entregaráselle na primeira semana lectiva

Powered by Drupal - Design by artinet