Saltar navegación.

CEIP de Olveira

PÁXINA OFICIAL DO CEIP DE OLVEIRA

Proa ao mar de Silverio Rivas

Entradas e saídas para educación primaria

Entradas

Seguindo as indicacións do profesorado de garda:

 • O alumnado transportado entrará no recinto escolar e dirixirase a súa aula correspondente.
 • O alumnado non transportado entrará no recinto escolar en dúas quendas:
  • 1º, 2º e 3º entrarán ás 09:55 horas.
  • 4º, 5º e 6º entrarán ás 10:00 horas.

Saídas

 • O alumnado transportado e non transportado sairá ás 14:55 horas ordenado por niveis de 1º a 6º.
 • O alumnado transportado e non transportado sairá ás 14:55 horas ordenado por niveis de 6º a 1º.

Entradas e saídas para educación infantil

Entradas

Seguindo as indicacións do profesorado de garda:

 • O alumnado transportado entrará no recinto escolar e situaranse no patio cuberto agrupado por aulas.
 • O alumnado non transportado entrará no recinto escolar a partir das 09:55 horas nunha soa quenda.

Saídas

 • O alumnado transportado e non transportado saírá ás 14:55 horas ordenado por niveis.

Calendario escolar 2021-22

En educación infantil e educación primaria as actividades lectivas realizaranse do día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.

Os períodos de vacacións escolares no curso académico 2021/22 serán os seguintes:

– Nadal: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.

– Entroido: os días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022.

– Semana Santa: desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive.

Os días non lectivos de libre disposición concretaranse no Consello Escolar pero posiblemente se opte polo 7 de decembro e o 16 de maio.

 

Publicación da listaxe definitiva de admitidos ao fondo de libros

No taboleiro do centro está exposta a listaxe definitiva de adxudicación de libros do fondo solidario.

Vales para libros e material

A partir do xoves 1 de xullo poden pasar a recoller:

 • Vales para a adquisición de libros de texto (1º e 2º).
 • Vales para material (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º).

Listaxe provisional admitidos fondo libros

Publicada no taboleiro do centro a listaxe provisional de admitidos para o fondo solidario de libros de texto e o número de libros adxudicados a cada solicitante.

Todas as solicitudes están admitidas.

Formalización de matrícula para o curso 2021-22

O alumnado admitido para o vindeiro curso deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

Para elo deberá presentar:

 • Anexo III-1.
 • Dúas fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia tarxeta sanitaria.
 • Informe médico no caso de alerxias, intolerancias ou enfermidades que requiran atención personalizada.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 Publicouse no DOG a convocatoria para solicitar:

 • Axudas para libros de texto de 1º e 2º de educación primaria.
 • Participar no fondo solidario de libros de texto de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.
 • Axudas para material escolar.

O prazo para presentar solicitudes remata o 22 de xuño.

As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Quen opte por presentra a solicitude no centro deberá respectar os protocolos de prevención da covid-19 e para concertar a entrega deberá chamar ao teléfono 881866347 para establecer a data e a hora de acceso ao centro e evitar aglomeracións

Distribuir contido