Saltar navegación.

Localización

Xeolocalización

Coordenadas:

x = 42.587135      y = -9.0485935

Graos decimais WGS84 (GPS)

Estas coordenadas son referidas á zona 29

Enderezo

CEIP de Olveira
A Igrexa, 75
15969 Ribeira

Teléfono: 881866347-49

Correo electrónico: ceip.olveira@edu.xunta.gal

Distribuir contido