Saltar navegación.

Documentos organizativos

Plan Dixital

Borrador do Plan dixital do centro elaborado e aprobado no curso 2021-22 que se implantará neste curso.

Ver o Plan dixital

Plan de continxencia para o curso 2021-22

Plan de continxencia para facer fronte á suspensión da actividade presencial no caso de confinamento total ou parcial.

Proxecto Educativo de Centro (PEC)

Documento en revisión.

Consulta neste enlace o estado actual do borrador:

Distribuir contido