Plans e proxectos

PEC

O Proxecto Educativo de Centro é un instrumento que contribúe a dinamizar, organizar os centros de educativos e a mellorar a calidade do proceso ensino-aprendizaxe. O funcionamento dun centro ten como marco xeral o Proxecto Educativo de Centro (PEC), que é o "ideario" do centro e que responde ás preguntas de: Onde estamos?

PXA

A Programación Xeral Anual é o documento referencia da "vida" e funcionamento dun centro escolar, nel redáctanse os obxectivos educativos para todos e cada un dos niveis formativos dende infantil a 6º de primaria, reflictense tamén as normas de convivencia que deben levarse a cabo no centro e tamén os obxectivos de cada un dos departamentos e dos programas que se van a desenvolver no cole

Powered by Drupal - Design by artinet