ESCOLARIZACIÓN CURSO 2019/20

RESERVA DE PRAZA NOS CENTROS ADSCRITOS

Dende o 1 ata o 15 de febreiro está aberto o prazo para que o alumnado de 6º de primaria poda facer reserva de praza no instituto ao que estamos adscritos, o IES Castro Baronceli.

Para iso debe entregar a seguinte documentación no Ceip de Oimbra:(escoller unha das tres opcións)

A ter en conta:

  • Para facer uso do dereito preferente debe presentarse a solicitude do 1 ao 15 de febreiro inclusives, de non facelo perderase este dereito.
  • Si se reserva praza no IES Castro Baronceli e posteriormente queren cambiar para outro distinto, hai que renunciar á praza reservada mediante escrito que se presentará no IES Castro Baronceli. En caso contrario as dúas solicitudes quedarán anuladas. Soamente pode haber unha solicitude de reserva en un centro.
  • De non querer reservar praza no IES Castro Baronceli hai que esperar a marzo cando se abra o prazo para o resto de institutos aos que non estamos adscritos.

Perda do dereito de prioridade:

  • As solicitudes presentadas fora de prazo.
  • Presentar máis de unha solicitude.
  • As solicitudes que conteñan datos ou acompañadas de documentación que non se axusten ás circunstancias reais dos alumnos/as.

Lexislación aplicable:

 

Poden consultar toda a información relativa ao proceso e a  documentación no seguinte enlace.

 

Resumo dos prazos

Reserva de praza nos centros adscritos

 do 1 ao 15 de febreiro ambos inclusive
Publicación de normativa e prazas  28 febreiro
Proceso de admisión   anexoII  do 1-20 de marzo
Prazo entrega documentación (só en caso de ter que baremar)  do 25 marzo ao 5 abril ambos inclusive
Exposición listado provisional de admitidos e non admitidos  
Periodo de reclamación  
Exposición listaxe definitiva de admitidos e non admitidos  
Período de matrícula  
Matrícula de infantil e primaria  do 20 ao 30 xuño

Powered by Drupal - Design by artinet