AULA VIRTUAL

EDLG

School Overseas

COVID-19

 

Pais/Nais

Iniciar sesión

CEIP MALLÓN

CEIP MALLÓN

MENÚ COMEDOR

MENÚ COMEDOR 

SETEMBRO 2022

MATERIAL ESCOLAR 2022/23

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS (CURSO ACADÉMICO 2022/2023)

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2022-2023)

As presentes bases específicas, que rexerán a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas ou subvencións para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar no curso escolar 2022-2023), estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (en adiante LXS), á Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia (LXS), e ao Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a devandita lei.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23 e MATERIAL ESCOLAR

 

NOTA IMPORTANTE:

En relación ao material escolar para cada curso, informar que sairá a lista do mesmo no mes de SETEMBRO.

PLAN DIXITAL

 

A continuación adxúntase o Plan Dixital do centro. Este foi elaborado tendo en conta a resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.

 

MENÚ COMEDOR: Mes de XUÑO

CAMPAMENTO DE VERÁN 2022

Campamento de verán no CEIP MALLÓN!

Para máis información, consultar o enlace adxunto.

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

 

 

 

 

 

PREMER NA IMAXE PARA ACCEDER AO SERVIZO ONLINE DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN