URXENTE: “COMPROMISO FAMILIAS”

 URXENTE: “COMPROMISO FAMILIAS”

A Consellería de Educación solicita ás familias firmar unha declaración responsable conforme o alumnado asiste ao centro sen síntomas ou contacto con persoas positivas en COVID 19.

 Para facilitar a entrega de dito documento, a ANPA colabora co centro na difusión desta medida e as tardes dos días 7,8 e 9 de setembro, en horario de 16:30 a 20:00 horas,  haberá algún membro da ANPA na entrada do edificio principal para axilizar a entrega do devandito documento.

O alumnado entregará o documento debidamente asinado ao/á seu titor/a.

  Ao longo do día 9 de setembro, o Protocolo de Adaptación ao contexto do CEIP Luís Pimentel da COVID 19, será publicado na páxina web en “Secretaría>documentos”.

Nos arquivos adxuntos poden descargarse ditos documentos.

MATERIAL ESCOLAR 5º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTÍL (4 anos)

No documento adxunto, relaciónase o material do alumnado de 4 anos, 5º de educación infantíl.

Importante que todo o material veña rotulado co nome en maiúsculas.

ALUMNADO 4º EDUCACIÓN INFANTÍL (3 anos).- INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO DE ADAPTACIÓN CURSO 2020-21

ALUMNADO NOVO DE 3 ANOS (4º de Educación Infantíl)

   As entrevistas individuais coas familias levaranse a cabo os días 10, 11 e 14 de setembro, entre as 9:15 e as 13:45 hs.  Recibirase a 8 familias de cada grupo cada día. As familias serán contactadas polas titoras telefónicamente para concertar a entrevista.  Pregarase   ás familias a máxima puntualidade.

             Acudirá un só proxenitor co neno/a. Os cinco últimos minutos de cada entrevista están contemplados para acompañar ás familias á saída, ventilar e desinfectar o lugar que ocuparon ao longo da entrevista.

             Entre as 11:15 e 11:45 farase un descanso.

             O día da entrevista traerán o material solicitado nunha bolsa pechada co nome visible por fóra.

             A distribución dos mandilóns será do seguinte xeito:

            - 4º Infantíl  A:   amarelo cadriños

            - 4º infantíl B:   verde cadriños

            - 4º infantíl C:   vermello cadriños

 

 

MATERIAL 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

As mestras de 1º e 2º de educación primaria infórmanvos do material para este curso nos listados adxuntos.

 

Actualización de correos da Comunidade Educativa

Actualización de correos da Comunidade Educativa

Agradeceriamos a todas as familias que comprobasen o estado da súa bandexa de entrada do seu correo electrónico, para que non nos devolva o sistema as novas que lles enviamos.

Grazas

SERVIZO COMEDOR CURSO 2020-2021

En adxuntos aparece a información sobre o servizo de comedor para este curso.

A listaxe de alumnado admitido está no centro, no taboleiro da porta de entrada ao comedor.

Powered by Drupal - Design by artinet