DOCUMENTACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

Nos  seguinte enderezo poderedes descargar e ver:

 

 

Lembrade que o período de presentación de solicitudes no centro abrangue dende o 1 ata o  18 de marzo (19 e 20 de marzo son días non lectivos) e só se recollerán solicitudes en horario de secretaría:

  • Luns, martes e mércores: de 08:50 horas a 09:40 horas.
  • Xoves e venres: de 13:00 horas a 13:45 horas.

 

ADEMAIS DEBERASE ADXUNTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN

 

  • Folla de solicitude de admisión (Anexo II ED550B). No caso de proxenitores separados ou divorciados, esta folla deberá ser asinada por ambos proxenitores (agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situación de violencia de xénero)

  • Fotocopia do libro de familia (acompañado do orixinal).

  • Copia do convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso (acompañado do orixinal).

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

 

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMADO

 

Curso 2020/2021

 

Normativa reguladora

Orde do 12 de marzo de 2013.

Decreto 254/2012 do 13 de decembro.

Orde do 25 de xaneiro de 2017.

Oferta de postos escolares

4º E I, vacantes :22 + 3 NEAE

5º E I,vacantes : 7

6º E I, vacantes: 11

1º E P,vacantes : 10 + 3 NEAE

2º E P,vacantes: 13

3º E P, vacantes: 10

4º E P, vacantes: 7

5º E P, vacantes : 12

6º E P, vacantes: 11

Área de influencia

Zona educativa nº 9

Centro adscrito

IES Sobreira-Valladares

Prazo de presentación de solicitudes de admisión

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación

(En caso de existir máis demanda que oferta)

Do 23 de marzo ao 9 de abril de 2.020

Servizos complementarios

Transporte e comedor

Orde do 13 de xuño de 2008

Orde do 15 de decembro de1989

Data de publicación das listaxes do alumnado admitido

Provisional: antes do 25 de abril de 2020

Definitivo: antes do 15 de maio de 2020

Prazo de reclamacións

Cinco días hábiles

Prazo para a formalización da matrícula

Do 20 ao 30 de xuño de 2020

 

 

*NOTA INFORMATIVA: SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR, NO CASO DE INCUMPRIMENTO DESTA NORMA, SERÁ INEFICAZ A SOLICITUDE.

 

O ALUMNADO QUE TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA NESTE CENTRO E PRESENTE SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DEBE COMUNICALO NA SECRETARÍA.

 

VISITA AO ANFIV: O alumnado do Ceip Josefa Alonso ten unha tarefa moi especial. A través da aprendizaxe de servizos ten que ser quen de empatizar coas persoas que precisan de apoios técnicos para poder desenvolverse. O ANFIV deulles esta oportunidade.

Leonarda ten unha tarefa

Leonarda ten unha mensaxe para o alumnado do Ceip Josefa Alonso. Prestade moita atención!!

 

NAMORADAS/OS DA TERRA

Ordes do meco

Para o venres o meco ordea...

Ordes do meco

Para o xoves o meco ordea...

Ordes do meco

Para o mércores o meco ordea...

Ordes do meco

Para o martes o meco ordea...

 

COOPERANDO PARA A PAZ: OPERACIÓN DISCAMINO

Distribuir contido