XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

PROTECCION DE IMAXE

Lembrámosvos que as imaxes e videos da web son de uso exclusivo do centro e non se poden compartir.

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico asxt.cultura.educación@xunta.es.”

VISITA AO ANFIV: O alumnado do Ceip Josefa Alonso ten unha tarefa moi especial. A través da aprendizaxe de servizos ten que ser quen de empatizar coas persoas que precisan de apoios técnicos para poder desenvolverse. O ANFIV deulles esta oportunidade.

Leonarda ten unha tarefa

Leonarda ten unha mensaxe para o alumnado do Ceip Josefa Alonso. Prestade moita atención!!

 

Ordes do meco

O meco ordea para o martes 18...

 

Ordes do meco

Para o luns o meco ordea...

NAMORADAS/OS DA TERRA

Ordes do meco

Para o venres o meco ordea...

Ordes do meco

Para o xoves o meco ordea...

Ordes do meco

Para o mércores o meco ordea...

Distribuir contido