Profesorado

Claustro 2017 - 2018

 EQUIPO  DIRECTIVO

 Directora: ...................................... Fernández Piñeiro, Mª Cristina

 Xefa de Estudos:..............................................Cid Constela, Marta 

 Secretaria: .....................Pereira Rodríguez, Mª. Ángeles (Marián) 


PROFESORADO DO CENTRO

ESPECIALIDADE

ESPECIALISTA

Música

Gónzález Jiménez, Susana

PT-1

Barreiro Couñago, Yolanda

AL-1

Lorenzo San Martín, Rafael

AL-PT

Larrán Costas, Marta

Orientadora

Mouriño Lourido, Margarita

1ª Inglés

Fernández Méndez, Verónica

2ª Inglés

Cid Constela, Marta

3ª Inglés

Prieto Nogueira, Eva

1º Educación Física

Blanco Otero, Xosé Lois

2º Educación Física

Rodríguez Cela, Estefania

Lingua Francesa

Fernández González, Criselda

Relixión

Costas Alonso, Silvia

Apoio primaria

Fernández Piñeiro, Mª Cristina

Persoal non docente

Coidadora

Fernández Figueroa, Mercedes

Conserxe

Simón Pérez, Juan Carlos

Administrativo

Ojea Álvarez, Francisco

Distribuir contido