Servizos

Oferta básica do Centro

 

 
   
   
   
   

Servicio de COMEDOR ESCOLAR - Servicio de TRANSPORTE ESCOLAR - Xornada única con horario de 9´15 a 14´15 horas o que permite a alumnos/ as e pais/ nais escoller entre as seguintes actividades da tarde: ( XIMNASIA RÍTMICA - KARATE - FUTBOL SÁ - INFORMÁTICA - DEBUXO E PINTURA - MANUALIDADES - DEPORTES DE RAQUETA - TEATRO e NATACIÓN ) -Anticipación de INGLÉS E FRANCÉS DENDE OS TRES ANOS - 12.000 metros cadrados de patios e pistas deportivas - Amplo ximnasio con calefacción e duchas - Laboratorio escolar - Aulas de idiomas - Biblioteca escolar con servicio de PRÉSTAMO DE LIBROS - Aula de audiovisuais - AULA DE INFORMÁTICA con acceso a tódolos niveis dende os tres anos en horario lectivo - Aula de música - RADIO ESCOLAR e participación no programa "Ponte nas Ondas" - Actualidade e consultas a traverso da PÁXINA WEB - Participación en concursos promocionados pola Consellería de Educación - Saídas e visitas Extraescolares - GABINETE PSICOLÓXICO - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA - AUDICIÓN E LINGUAXE - COIDADORA - Participación en proxectos da UNESCO. Programas de PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS - Programas de EDUCACIÓN SEXUAL - Programas de EDUCACIÓN VIAL e Programas de EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Distribuir contido