Historia do CEIP Humberto Juanes

HISTORIA  DO  NOSO CENTRO

O  actual  C.E.I.P.  " Humberto  Juanes"  foi concebido,  no  1.971, no  chamado "Plan  de  Urxencia  de  Galicia" co  nome  de  C.E.I.P.  " VILAMEÁN "   por  ser   este  o  barrio  de  Nigrán  onde  se  instalaría  o  Colexio.

 

As  obras  comezaron  o  1  de  marzo  do  1.972  e  remataron  o  30  de setembro  dese  mesmo  ano.       

  O  arquitecto  do  Centro  foi  D. Carlos  G. L. Montaner.

 

A  xustificación  fundamental  para  a  construcción  do  C.E.I.P. " Vilameán"  foi  a  de  agrupar  diversas  unitarias  da  zona  nun  só  Centro.  Deste  xeito  encheron  as  aulas  do  "Vilameán"  diversos  alumnos  e  alumnas  da  seguinte  procedencia:


PROCEDENCIA  DO    ALUMNADO  DAS  UNITARIAS  NO  C.E.I.P. "Vilameán" ( ano 1.973)

 


CAMOS 2 unitarias 1 nenas - 1 nenos
NIGRÁN 4 unitarias 2 nenas - 2 nenos
PANXÓN 4 unitarias 2 nenas - 2 nenos
PARADA 2 unitarias 1 nenas - 1 nenos
PRIEGUE 2 unitarias 1 nenas - 1 nenos
SAN  PEDRO 2 unitarias 1 nenas - 1 nenos

 

O  Colexio  comeza  a  funcionar  no  1.973  sendo  o  seu  primeiro  director  D.Humberto  Juanes  Fidalgo.

 


Fotografía de  alumnos/as.    Curso  1.989  -  90

Fotografía de  alumnos/as.    CuFotografía de  alumnos/as.    Curso  1.989  -  90rso  1.989  -  90

FOTOGRAFÍA  DO  ALUMNADO  DO  CURSO  1989 - 90

D. Humberto  Juanes  foi  o   director  do  Centro  dende  o  1.973  ata  o  curso 96 / 97   ininterrumpidamente, agás  un  breve  período   

   ( menos  dun  curso  escolar )  no  que  é  nomeado  Director  D. Santiago  Coello  Blanco.

   

D. HUMBERTO  JUANES  FIDALGO

Cando  comezan  a  funciona-los  Órganos  Unipersonais  de  goberno  dos  Centros  exercen  por  vez  primeira  os  cargos  de  Xefatura  de  Estudios

D.J.  Rey Gómez  Rodríguez  e  de  Secretario  D. Benito  Piñeiro  Diz.

 

 

Dende  o  curso  96 / 97  ata  o  99 / 2.000  exerce  as  tarefas  de  Dirección  D.  J. Rey Gómez  Rodríguez

 

 

No  Curso  2.000 / 2.001    a  Dirección  do  Centro  Dna.  Mª. Del Carmen  Lorenzo  Moure   ata  o  curso  2012 / 2013

 

Dende o curso  2012 / 2013 foi directora do Centro Dna. Mª. Jesús Álvarez Paz ata o curso 2016 / 2017 e dende

ese curso ata a actualidade é directora do centro  Dna. Cristina Fernández Piñeiro.