Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

  CONSTITUCIÓN DO NOVO CONSELLO ESCOLAR  REMATADAS AS ELECCIÓNS  2014


Estimadas familias:

Dirixímonos a vós para comunicarvos a composición do novo Consello Escolar do colexio, logo do proceso electoral que vimos de celebrar. Agradecemos a vosa participación neste proceso de renovación parcial do Consello Escolar do CEIP. Humberto Juanes que queda integrado polos seguintes membros:

 

Equipo directivo

Dona Mª Jesús Álvarez Paz (directora)

Dona Carmen Pose Regueiro (xefa de estudios)

Don Eloy Porto Vázquez (secretario)

Sector profesorado

Don Santiago Gil Castro (elexida en 2012)

Dona Sandra Fernández Vidal (elexida en 2012)

Dona Mª Mercedes Palomero Sobrino (elexida en 2012)

Dona Yolanda Barreiro Couñago (elexida neste proceso)

Dona Mónica Bernárdez Crespo (elexida neste proceso)

Sector nais e pais

Dona Marina Vidal Lorenzo (neste proceso suplente)

Dona Aránzazu Rial Lema (elexida en 2012)

Dona Bibiana Peixoto Iglesias (elexida neste proceso)

Dona Ana Isabel Pérez Rodríguez (elexida neste proceso)

Representante da ANPA Dona Mónica Raposeiras Iñarrea (elexida neste proceso)
Persoal non docente Dona Mª Mercedes Fernández Figueroa (elexida neste proceso)
Representante do Concello Dona Mª Carmen Alonso-Macías Jorreto (elexida neste proceso)

 

 En Nigrán, a 1 de decembro de 2014

A presidenta da Xunta Electoral

 

 

                     ASDO: Mª JESÚS ÁLVAREZ PAZ

Distribuir contido