Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

  CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 


Estimadas familias:

Dirixímonos a vós para comunicarvos a composición do novo Consello Escolar do colexio, logo do proceso electoral que vimos de celebrar. Agradecemos a vosa participación neste proceso de renovación parcial do Consello Escolar do CEIP. Humberto Juanes que queda integrado polos seguintes membros:

 

Equipo directivo

(directora)

 (xefa de estudios)

 (secretario)

Sector profesorado

 (elexida en 2012)

(elexida en 2012)

 (elexida en 2012)

 (elexida neste proceso)

 (elexida neste proceso)

Sector nais e pais

(neste proceso suplente)

 (elexida en 2012)

(elexida neste proceso)

 (elexida neste proceso)

Representante da ANPA  (elexida neste proceso)
Persoal non docente Dona Mª Mercedes Fernández Figueroa (elexida neste proceso)
Representante do Concello (elexida neste proceso)

 

 En Nigrán, a 1 de decembro de 2014

A presidenta da Xunta Electoral

 

 

                     ASDO: Mª JESÚS ÁLVAREZ PAZ

Distribuir contido