Videos das entrevistas a Susana Rodríguez Gacio

VIDEOS DAS ENTREVISTAS CON SUSANA RODRÍGUEZ GACIO

Vídeo na Radio Escolar "Vilameán" do "Humberto Juanes"

Entrevista co alumnado de 5º e 6º