Servicio de comedor do Colexio Público "Humberto Juanes"

CURSO  2019 - 2020

 .


 

 
DESCARGAR  MENÚ  DO MES DE FEBREIRO - 2020

DESCARGAR  MENÚS DE DIETAS  DO MES DE FEBREIRO - 2020

 

INSTRUCIÓN 2/2018, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 4 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2018-2019 

Corrección  de erros:

Con data 05/06/2018 foi enviada a Instrución 2/2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de Xestión Indirecta no curso escolar 2018-2019.

Detectados erros no apartado 7.1, parágrafos 2º e 4º, páxinas 9 e 10, onde figura “renda neta per cápita familiar do exercicio fiscal 2016”, procede a súa corrección, e en consecuencia debe figurar “renda neta per cápita familiar do exercicio fiscal 2017

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2018

 

Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios

  

 

 

 

AdxuntoTamaño
LISTADO DE ADMITIDOS COMEDOR.pdf433.58 KB
LISTADO EN LISTA DE ESPERA.pdf433.56 KB
MENU fEBREIRO 2020.pdf84.11 KB
MENÚS DIETAS FEBREIRO 2020.pdf386.88 KB