Documentación da Secretaría do Centro

 

- Plan Dixital do Centro > descárgao AQUÍ.

 - Novo Plan Dixital do Centro actualizado a novembro de 2023 > consúltao AQUÍ.

- Autorizacións varias:

* AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA POR DISTINTAS PERSOAS QUE OS PAIS OU TITORES LEGAIS. Cubrir e entregar na dirección do centro.

* AUTORIZACIÓN DE IR SÓ PARA Á CASA (SOAMENTE PARA O ALUMNADO DE 5º E 6º).Cubrir e entregar na dirección do centro.

 

- Solicitude de cambio da opción relixiosa< descárgao AQUÍ.