FONDO SOLIDARIO. AMPLIACIÓN AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

A consellería ven de aprobar unha ampliación da axuda para adquirir material escolar regulada na Orde do 29 de abril de 2022 a favor das persoas que xa foron beneficiarias desta axuda por importe de 50€, para concederlles 25€ adicionais ata acadar un importe total de 75€.

Normativa: Resolución 5 outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022

Destinatarios: alumnado que foi beneficiario de axuda por importe de 50€ para adquirir material escolar para o curso 2022-23.

Recollida de vales: a partir do día 18, do presente mes, dende as 10:00 hr ata as 13:00 hr.

* O vale deberá de empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro do 2022.

 

REUNIÓN XERAL COAS FAMILIAS

 

 

O vindeiro martes, 11 de outubro, celebraranse as reunións, dirixidas ás familias de Educación Primaria, nas que o profesorado titor proporcionará información, entre outras, sobre os obxectivos e desenvolvemento xeral do curso.

No que respecta a 5º e 6º de Educación Infantil as reunións terán lugar o martes 18 de outubro.

O acceso será pola cancilla principal, agás para as familias do alumnado de 5º de infantil que será pola parte posterior.

Para un axeitado desenvolvemento das reunións establécense os seguintes criterios para a súa asistencia:

  • Prégase, na medida do posible, restrinxir a asistencia a un só proxenitor por unidade familiar.
  • Prégase encarecidamente non asistir cos fillos.
  • Prégase máxima puntualidade.

 

 

 CURSO

DATA    HORA     LUGAR

 

5º Educación Infantil

 

   Martes, 18/10/22     15:45 hr

Aula de 5º de Educación Infantil.

(Edificio anexo)

6º Educación Infantil

Martes, 18/10/22

15:45 hr

 

Aula de 6º de Educación Infantil.

Edificio principal (1ª planta)

1º Educación Primaria    Martes, 11/10/22 15:30 hr

 

Comedor Escolar (planta baixa)

 

2º Educación Primaria Martes, 11/10/22   15:30 hr

 

Aula nº 2 de Música (1ª planta)

 

3º Educación Primaria Martes, 11/10/22 16:15 hr

 

    Aula nº 29 de Primaria (2ª planta)   

 

4º Educación Primaria Martes, 11/10/22 16:15 hr

 

   Aula nº 17 de Inglés (2ª planta)      

 

5º Educación Primaria Martes, 11/10/22 17:00 hr.

 

Aulas de 5º A -B - C (2ª planta)

 

6º Educación Primaria Martes, 11/10/22 17:00 hr

 

Aulas de 6º A -B (2ª planta)

 

COMEZO DO CURSO ESCOLAR 2022-23

 

 

As clases iniciaranse o día 9 para todos os cursos de Educación Infantil e Educación Primaria en horario continuo de 08:45 a 13:45 hr, agás 4º de Educación Infantil (3 anos) que están co período de adaptación, e comezarán ás 10:00 hr.

A saída terá lugar ás 13:45 hr. agás a do alumnado usuario de comedor que será ás 14:30 hr.

O alumnado de primaria ten a entrada e a saída por Rúa Prolongación Escolar. As familias do alumnado de 1º de primaria poderán entrar acompañando aos seus fillos e fillas ata a pista deportiva cuberta e alí serán atendidas polas mestras titoras. Non se trata dunha reunión formal senón de que coñezan a ubicación e saiban que grupo lles corresponde.

O acceso ao centro será polas cancelas que se amosan nas seguintes imaxes.

 

ENTRADA DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL (entrada parte posterior)

 

 

 

 

ENTRADA DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (cancela central)

 

 

 

 

ENTRADA DO ALUMNADO TRANSPORTADO (cancela lateral)

 

 

Distribuir contido