REUNIÓN XERAL COAS FAMILIAS

 

 

O vindeiro martes, 11 de outubro, celebraranse as reunións, dirixidas ás familias de Educación Primaria, nas que o profesorado titor proporcionará información, entre outras, sobre os obxectivos e desenvolvemento xeral do curso.

No que respecta a 5º e 6º de Educación Infantil as reunións terán lugar o martes 18 de outubro.

O acceso será pola cancilla principal, agás para as familias do alumnado de 5º de infantil que será pola parte posterior.

Para un axeitado desenvolvemento das reunións establécense os seguintes criterios para a súa asistencia:

  • Prégase, na medida do posible, restrinxir a asistencia a un só proxenitor por unidade familiar.
  • Prégase encarecidamente non asistir cos fillos.
  • Prégase máxima puntualidade.

 

 

 CURSO

DATA    HORA     LUGAR

 

5º Educación Infantil

 

   Martes, 18/10/22     15:45 hr

Aula de 5º de Educación Infantil.

(Edificio anexo)

6º Educación Infantil

Martes, 18/10/22

15:45 hr

 

Aula de 6º de Educación Infantil.

Edificio principal (1ª planta)

1º Educación Primaria    Martes, 11/10/22 15:30 hr

 

Comedor Escolar (planta baixa)

 

2º Educación Primaria Martes, 11/10/22   15:30 hr

 

Aula nº 2 de Música (1ª planta)

 

3º Educación Primaria Martes, 11/10/22 16:15 hr

 

    Aula nº 29 de Primaria (2ª planta)   

 

4º Educación Primaria Martes, 11/10/22 16:15 hr

 

   Aula nº 17 de Inglés (2ª planta)      

 

5º Educación Primaria Martes, 11/10/22 17:00 hr.

 

Aulas de 5º A -B - C (2ª planta)

 

6º Educación Primaria Martes, 11/10/22 17:00 hr

 

Aulas de 6º A -B (2ª planta)