ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

Iníciase o proceso de renovación parcial dos membros do Consello Escolar no curso 2018/19: