COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/19

ADMITIDOS E ADMITIDAS CURSO 2018/19

 

Comunícase que está ADMITIDO NO COMEDOR ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2018/19 TODO  O ALUMNADO que o solicitou e entregou a documentación.

Recórdase que as autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada alumno/a), debe

entregarse ata o día 11 de setembro, tal e como se recolle na INSTRUCIÓN 2/2018, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO

4 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE

XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2018-2019. Imprescindible telo entregado para poder acceder ao

servizo de comedor escolar.

 

Para descargar a AUTODECLARACIÓN, PREMA NESTE ENLACE.