Convocatoria do programa eduemprende Actúa 2014-2015

Acción formativa dirixida ao alumnado de segundo curso dos ciclos formativos e de bacharelato dos centros sostidos con fondos públicos de Galicia para que poñan en valor o seu talento emprendedor e podan coñecer experiencias emprendedoras.

Cando e onde se desenvolve a actividade?

  • Do 3 de novembro de 2014 ata 17 de marzo de 2015.
  • Listaxe de centros educativos participantes por provincias. Premendo na provincia atopará os centros, localidades e datas de celebración:
A Coruña
Centro educativo Data Hora
IES Fernando Blanco (Cee) 13/11/2014 12:00 - 14:00
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) 18/11/2014 9:20 - 11:20
IES Leixa (Ferrol) 18/11/2014 12:00 - 14:00
CIFP Ferrolterra (Ferrol) 18/11/2014 18:15 - 20:15
IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) 20/11/2014 12:00 - 14:00
IES San Clemente (Santiago de Compostela),
no IES Rosalía de Castro
20/11/2014 12:00 - 14:00
CIFP Politécnico de Santiago 25/11/2014 12:00 - 14:00
IES Campo de San Alberto (Noia) 27/11/2014 9:00 - 11:00
IES Porto do Son 27/11/2014 12:00 - 14:00
CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) 09/12/2014 9:00 - 14:00
CIFP Compostela (Santiago de Compostela) 27/01/2015 9:00 - 11:00
IES Macías O Namorado (Padrón) 27/01/2015 12:00 - 14:00
IES As Fontiñas (Santiago de Compostela) 24/02/2015 12:00 - 14:00
Lugo
Centro educativo Data Hora
CIFP As Mercedes (Lugo) 02/12/2014 9:00 - 11:00
IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo) 02/12/2014 12:00 - 14:00
CIFP Politécnico de Lugo 15/01/2015 9:00 - 11:00
IES Muralla Romana(Lugo) 15/01/2015 12:00 - 14:00
IES Perdouro (Burela) 03/02/2015 9:00-11:00
IES da Terra Chá, José Trapero Pardo
(Castro de Rei)
03/02/2015 12:00 - 14:00
IES María Sarmiento (Viveiro) 10/02/2015 9:00-11:00
CIFP Porta da Auga (Ribadeo) 10/02/2015 12:00 - 14:00
Ourense
Centro educativo Data Hora
CIFP Portovello 19/02/2015   -  
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 16/12/2014 12:00 - 14:00
CIFP A Farixa 16/12/2014 9:00 - 11:00
IES Chamoso Lamas (O Carballiño) 29/01/2015 12:00 - 14:00
Pontevedra
Centro educativo Data
Hora
IES Luís Seoane (Pontevedra) 06/11/2014 9:00 - 11:00
IES A Guía (Vigo) 06/11/2014 12:00 - 14:00
IES Ribeira do Louro (Porriño) 11/11/2014 9:00 - 11:00
IES Pino Manso (Porriño) 11/11/2014 12:00 - 14:00
IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa) 25/11/2014 9:00 - 11:00
IES Ricardo Mella (Vigo) 04/12/2014 9:00 - 11:00
IES Terra de Turonio (Gondomar) 11/12/2014 12:00 - 14:00
CIFP A Granxa (Ponteareas) 22/01/2015 12:00 - 14:00
IES Pintor Colmeiro (Silleda) 12/02/2015   -  
IES Escolas Proval (Nigrán) 11/12/2014 9:00 - 11:00
IES de Vilalonga (Sanxenxo) 13/01/2015 9:00 - 11:00
IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra) 13/01/2015 12:00 - 14:00
IES Montecelo (Pontevedra) 20/01/2015 12:00 - 14:00
CFEA de Lourizán (Pontevedra) 20/01/2015 9:00 - 11:00
CPR Colegio Hogar Afundación (Vigo) 22/01/2015 9:00 - 11:00
CIFP A Xunqueira (Pontevedra) 05/02/2015 12:00 - 14:00
CIFP Manuel Antonio (Vigo) 05/02/2015 9:00 - 11:00

Solicitude

As solicitudes enviaranse ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es, co seguinte asunto: PROGRAMA EDUEMPRENDE ACTÚA .

Na solicitude deben figurar os seguintes datos:

  • Denominación do centro
  • Persoa de contacto
  • Teléfono de contacto
  • Data de preferencia
  • Enderezo electrónico de contacto

Selección dos centros

Os centros seleccionaranse segundo a orde de entrada da solicitude no enderezo sinalado e a adecuación das preferencias á dispoñibilidade do persoal técnico do IGAPE.

Etiquetas: