Oferta de FP. Curso 2021-2022

Actualízase a información da oferta de formación profesional do sistema educativo de Galicia en ensinanzas sostidas con fondos públicos polo réxime ordinario e polo réxime para as persoas adultas.

Máis información:

Pode consultar o proceso e o calendario de admisión en http://www.edu.xunta.gal/fp/informacion-xeral

Etiquetas: