Oferta de FP. Curso 2021-2022

Publicadas no DOG as ordes polas que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo polo réxime ordinario e polo réxime para persoas adultas en centros públicos de Galicia .

Máis información:

Pode consultar o proceso e o calendario de admisión en http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral
Etiquetas: